Mindaz, amit Jézus földi tartózkodása alatt tett, rendkívül fontos lehetett, ahhoz, hogy Isten Fia lejöjjön miattuk ide. Amikor azonban megvizsgáljuk ezeket a fontos dolgokat, azt látjuk, hogy fizikai értelemben nem mindet mondhatjuk „fantasztikusnak”. Számos tettét, főleg a lelki átváltozásokat, nem kísérték harsonák. Sok tette, mint például bizonyságtevése Nikodémusnak, 1, vagy amikor megbocsátotta a parázna asszony bűneit, 2 vagy beszélgetése a szamaritánus asszonnyal a kútnál, 3 egyáltalán nem tűnt kiemelkedőnek a fizikai világban.

Természetesen látványosabb tetteinek, mint amikor nagy tömegeknek tanított, sok embert gyógyított meg egyszerre vagy például, amikor ötezer embernek adott enni,4 megvolt a maga ideje és szerepe. Jézus azonban sok időt és figyelmet szentelt olyan alkalmaknak, amikor szívből és mélyen tudott beszélni egy adott személlyel vagy kisebb csoporttal.

A Bibliában Jézus több olyan életmegváltoztató csodájáról olvashatunk, amelyek az emberek lelkét érintették meg és nem sok idő vagy energia kellett hozzájuk. Jézus egyszerűen éppen ott volt, ahol lennie kellett, és hűségesen átadta az igazságot, a szeretetét, a kegyelmét és a megbocsátást, ami felemelte az elcsüggedt lelkeket, az összezavart embereket vagy az elveszetteket. Legnagyobb ajándéka az a feltétel nélküli szeretet volt, ami reményt, fényt és igazságot hozott az embereknek.

Ha követjük Jézus példáját és törődésünket megpróbáljuk azokra irányítani, akiknek leginkább szüksége van rá, mindegy milyen módon, akkor ez a Karácsony éppen olyan lesz, mint amilyennek Jézus szeretné. Minél inkább követjük példáját, annál gazdagabb lesz saját lelki életünk is. Minél inkább megpróbáljuk átadni szeretetét másoknak, annál könnyebben megérthetjük tervét saját életünkre is.

A legcsodálatosabb karácsonyi ajándék számára, ha hagyod, hogy használjon téged szeretetének átadására. Ez egy olyan ajándék, amit saját képességeidtől, anyagi helyzetedtől vagy egyéb elfoglaltságaidtól függetlenül mindig adhatsz. Ezt az ajándékot csak te adhatod át neki, mert ez saját szíved ajándéka.

  1. Lásd: János 3:1-21
  2. Lásd: Lukács 7:37-38, 48
  3. Lásd: János 4:1-29
  4. Lásd: Máté 14:21