Odrasla sam u kršćanskoj obitelji, no kada sam napunila trinaest obznanila sam svima da sam postala ateista. S 18 godina napustila sam svoj rodni grad, Rio de Janeiro i sa rancem na leđima otišla u svijet. Posjetila sam Britanske djevičanske otoke, prešla Engleski kanal i autobusom otišla preko Turske, Irana, Afganistana i Pakistana do Indije. Naučila sam da u zemljama u kojima se govori arapski svi upotrebljavaju isti izraz As-salamu alaykum što znači “mir (s) vama – pozdrav koji se koristi kao pozdrav i kao odgovor na pozdrav, pri susretu i odlasku. Jednom sam zgodom u malom gradiću u Afganistanu čula dječaka kako pjeva u krojačkoj radionici svog oca. Kada sam ga zamolila da mi kaže o čemu pjesma govori, odgovorio je: “Pjevam o Kuranu, naravno.” Kada sam doputovala u Goau, odsjela sam sa skupinom mladih francuza koji su sjedili u svojoj kolibi i satima meditirali gledajući upaljenu svijeću na stolu.

Sjećam se da sam mislila Bog mora da postoji. Kud god se okrenem ljudi ga traže. Uskoro sam ponovno otkrila svoje kršćanske korijene te sam postala misionarka, i tek sam tada zapravo počela učiti što stvarno znači imati vjeru.

Polaganjem životnih testova otkrivate da vas vjera zove naprijed. Vjera je kao duhovno gorivo koje vam daje snagu da idete naprijed kada vam prepreke na putu i malodušnost poručuju da odustanete. To je onaj mali glas u dubini vaše duše koji vam u sredini previranja govori da će sve biti u redu. Vjera raste svakom prebrođenom kušnjom, svakom pobjedom nad životnim izazovima.

Ako mislite da je vaša vjera još uvijek mala, prisjetite se što je Isus rekao: “Ako imate vjere koliko je gorušičino zrno, možete reći ovoj gori: Prijeđi odavle tamo, i prijeći će. Ništa vam ne će biti nemoguće.” 1

* * *

Uskrsnuće upotpunjuje inauguraciju Božjeg kraljevstva. To je odlučujući događaj koji pokazuje da je Božje kraljevstvo uspostavljeno na zemlju isto kao i u nebesima. Poruka Uskrsa je da je Božji novi svijet otkriven u Isusu Kristu i da ste sada svi pozvani da mu pripadate. —N. T. Wright (rođen 1948.)

Isuse, vjerujem da si Ti Božji Sin, da si umro na križu za mene i da si ustao iz mrtvih. Molim te, podari mi dar Tvog oprosta kako bih zauvijek mogao živjeti u miru s tobom.

  1. Evanđelje po Mateju 17:20.