Jednom sam zgodom prelazio preko Galilejskog mora sa svojim učenicima kada se odjednom podigla strašna oluja i zaprijetila da će potopiti našu malu brodicu. Moji su se učenici prestrašili, no ja sam zapovjedio oluji da se stiša: „Umukni! Budi mirno!“ i vjetar i valovi poslušaše me. [Evanđelje po Marku 4:35-39] Isto tako ću jednoga dana zapovjediti ovim životnim olujama da prestanu, obrisati suze siromašnima i potlačenima, kao i onima koji su surovo bili mučeni.

U međuvremenu možete imati pravi i vječni mir u svom srcu, mir koji će se oduprijeti svim nevremenima tako da primite Mene za svog Spasitelja. “U svijetu imate tjeskobu; ali se ufajte: ja nadvladah svijet.” [Evanđelje po Ivanu 16:33] Nikad vas neću napustiti i na mene uvijek možete računati.