Uskrs nas podsjeća da ne možemo zaslužiti spasenje, taj divni Božji dar vječnog mira, svojim predanim radom i dobrim djelima. To je nešto što nam je jednostavno dano, besplatno i nezasluženo. Isus je umro na križu za naše grijehe, a onda je tri dana kasnije uskrsnuo. On je sve učinio, a ne mi.

“Zaista, kažem ti: Danas ćeš biti sa mnom u raju!”, rekao je Isus umirućem lopovu koji je visio na križu do njega. 1 Lopov ništa nije mogao učiniti o svojoj situaciji ili svojoj prošlosti, a kamoli budućnosti jer su ga odlučili pogubiti zbog zlodjela koja je počinio. Jednu je stvar pak mogao uraditi. Mogao je misliti i reći: “Isuse, spomeni me se kad dođeš u svoje kraljevstvo!” 2 Time je pokazao vjeru da je Isus Bog. Bio je to izraz vjere i ništa drugo nije bilo potrebno.

Iz toga svi možemo nešto naučiti. Lako je služiti Boga čineći dobra djela. Naše dane možemo ispuniti dobrim i nesebičnim djelima i lijepim riječima. No to nije dovoljno da nas pomiri s Bogom, jer kao što imamo dobre trenutke, tako imamo i loše, kada naša djela nisu pretjerano mudra ili odmjerena, kada naše riječi nisu ljubazne kao što bi trebale biti, kada sebično mislimo samo o vlastitim potrebama. Naljutimo se, ne opraštamo, gunđamo.

Nitko nije dovoljno dobar. Kada bi izmirenje s Bogom ovisilo o našim postupcima, ne bismo mu uspjeli ugoditi. Upravo zato niti jedno od naših dobrih djela ili najboljih napora ne može nam zaslužiti mjesto pored Njega. 3

Dobra vijest je da ne trebamo položiti nikakav test. Božji Sin je uzeo oblik čovjeka, živio među nama, slušao, gledao, dodirivao, liječio. Iako je znao što će mu se dogoditi, Njegova je ljubav prema nama bila toliko velika da je dopustio da ga uhite, prebiju, bičuju, i razapnu na križ. Njegova je ljubav vladala i tada: oprostio je onima koju su ga razapeli, pobrinuo se za svoju ucviljenu majku i ulio hrabrost lopovu davši mu obećanje: “Danas ćeš biti sa mnom u raju!” Isus je sve učinio, a ne mi.

Bez obzira na naš strah i brige, žaljenja i krivnju, na osjećaje nepodesnosti, kad kažemo u molitvi: “Sjeti me se Gospodine” On to čuje i uslišava. Odložimo brige i boli i provedimo dan s Njim.

  1. Evanđelje po Luki 23:43
  2. Evanđelje po Luki 23:42
  3. Poslanica Titu 3:5.