Božja obećanja

U dvanaestom poglavlju Knjige Postanka, Abraham je bio 75 godina kada mu je Bog obećao potomstvo. To je obećanje ponovio i u sljedećem, trinaestom poglavlju. U 15.poglavlju Bog mu obećaje sina i potomaka koliko i zvijezda na nebeskom svodu. U 16.poglavlju kada je imao 86 godina Abraham postaje otac Jišmaela, no Bog mu tada reče da Jišmael nije obećani sin. U 17.poglavlju Abrahamu je 99 godina i Bog mu opet obećaje sina i “bezbroj potomaka,” a zatim to čini još jednom u 18.poglavlju. Konačno u 21.poglavlju kada je Abrahamu 100, a njegovoj ženi Sari 90 godina rađa se Izak. U godinama i desetljećima nakon toga Abraham nastavlja vjerovati Božjim obećanjima i Bog ga zauzvrat blagoslovljava njihovim ispunjenjima.

Kada je Faraon naposljetku oslobodio Hebreje Mojsije dobiva zadatak da ih izvede iz Egipta. Gospodin je dan i noć išao ispred njih te je u jednom trenutku zapovjedio Mojsiju da kaže ljudima da se “vrate” 1 i utabore uz Crveno more. Bog je tada rekao Mojsiju da će otvrdnuti faraonovo srce kako bi krenuo u potjeru za njima i to se i dogodilo. Vjerujem da su Hebreji željeli napustiti Egipat bez ikakvih problema, i da se Mojsije nipošto nije želio suočiti s panikom naroda kojeg je vodio kada su shvatili da su uhvaćeni u zamku. More je bilo ispred njih, a faraonova bojna kola iza njih. No, baš je to bio Božji plan. Rekao je: “Tada ću otvrdnuti srce faraonu tako da pođe za njima u potjeru, da pokažem svoju moć na faraonu i na svoj njegovoj vojsci i da Egipćani spoznaju da sam ja Gospodin.” 2

Bog je dopustio da Abrahamova i Mojsijeva situacija postanu nepodnošljive do mjere da ih je samo čudo moglo spasiti. Samo im je Bog mogao pomoći, a On je želio da se potpuno oslone na svoju vjeru, iako nisu imali pojma što ih čeka.

Kažu da je najmračniji trenutak tik prije zore. Kada vam se čini da Bog ništa ne čini ili da mu uopće nije stalo – drž’te se! Bog najbolje djeluje u nemogućim situacijama.

  1. Knjiga Izlaska 14:2
  2. Knjiga Postanka 14:4