Božja dobrota

“Milost Božja traje uvijek!” Psalam 52:2

Dobre se stvari pokazuju u našim životima na bezbroj načina: prijatelji i obitelj, zdravlje i sreća, krov nad glavom, hrana na stolu, uživanje u glazbi, umjetnosti i literaturi. Biblija nas podučava da je Bog tvorac svih blagoslova. “A i da čovjek jede i pije, i uživa život uza svu svoju muku, dar je to Božji.” Propovjednik 3:13 “Svaki dobar dar i svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlosti u kojem nema promjene ni sjene od mijene.” Jakovljeva poslanica 1:17

Ti su darovi unatoč svojoj ljepoti samo mala ilustracija Božje ljubavi. U užurbanosti svakodnevnog života lako je zanemariti najveću manifestaciju Božje dobrote – Njegov dar u obliku svog Sina Isusa Krista.

„Jer je Bog tako ljubio svijet da je predao svoga jedinorođenog Sina da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život.“ Evanđelje po Ivanu 3:16

Mogli bismo reći da je Isus utjelovljenje Božje milosti i taj nas dar dovodi do drugog dara:“Milost je Božja život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.” Poslanica Rimljanima 6:23b

Bog nije morao poslati svog Sina i Isus nije morao dati svoj život za nas, no On je to ipak učinio i kao rezultat toga dobili smo pravo da primimo oprost od grijeha i obećanje da ćemo vječnost provesti u Božjoj prisutnosti. Da se Isus nije žrtvovao i patio na križu, da nije dao svoj život, da nije uskrsnuo i pobijedio smrt nikada ne bismo dobili obećanje vječnog života.

Ova duhovna vježba sastoji se od zahvaljivanja Bogu na Njegovom daru spasenja. Zahvalite mu se što je poslao Isusa da umre za vas. Zahvalite mu se na darovima oprosta i otkupljenja. To možete učiniti svojim riječima ili pak možete izgovoriti sljedeću molitvu:

“Hvala Ti Bože što si nam poslao svog sina Isusa koji je na sebe uzeo kaznu za sve naše grijehe. (Pogledajte Prvu Petrovu poslanicu 2:24) Molim te pomozi mi da otvorim svoje srce, um i život Tebi kako nikad ne bih zaboravio/la Tvoju milost i dobrotu.