Bog u ljudskoj koži

Jednom sam pročitala da dobar otac priprema svoju djecu za odnos s našim nebeskim Ocem, Bogom. Možda moj otac toga nije bio svjestan, no jedna stvar koja je oblikovala mo …  »