1. Κάνετε έναν κατάλογο με όλα τα καλά πράγματα που έχετε σήμερα στη ζωή σας.

Ευχαριστώντας πάντοτε για όλα τον Θεό. — Εφεσίους 5:20

  1. Βρείτε τον χρόνο να πείτε στον Ιησού για το πώς αισθάνεστε και το τι περνάτε.

Χαίρομαι που ο Κύριος εισάκουσε τη φωνή μου, τις δεήσεις μου· που έκλινε το αυτί Του προς εμένα· και, ενόσω ζω, θα Τον επικαλούμαι! — Ψαλμός 116:1-2

  1. Βοηθήστε έναν γείτονα, μπείτε σε μια εθελοντική ομάδα ή κάνετε κάτι προς όφελος της γειτονιάς σας. Όταν δείχνετε έκδηλο ενδιαφέρον για τους άλλους, αυτό μπορεί να ενδυναμώσει το δικό σας επίπεδο αυτοπεποίθησης.

Να θυμάστε τα λόγια τού Κυρίου Ιησού, ότι Αυτός είπε: Μακάριο είναι το να δίνει κάποιος, μάλλον, παρά να παίρνει. Πράξεις 20:35

  1. Ακούστε ένα ζωηρό, χαρούμενο τραγούδι που θα ανεβάσει τη διάθεσή σας.

Είναι αγαθό το να δοξολογεί κάποιος τον Κύριο, και να ψαλμωδεί στο όνομά Σου, Ύψιστε. — Ψαλμός 92:1

  1. Περνάτε χρόνο στην εξοχή και να ασκείστε τακτικά.

Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός τού Αγίου Πνεύματος, που είναι μέσα σας, το οποίο έχετε από τον Θεό; … αγοραστήκατε με τιμή. — Κορινθίους Α’ 6:19-20 

  1. Κανονίστε να βρίσκετε με φίλους (είτε μέσω διαδικτύου είτε εκτός). Το γέλιο είναι πολύ ωφέλιμο για τη καρδιά, τον νου, το σώμα και την ψυχή.

Η καρδιά που ευφραίνεται, δίνει ευεξία σαν γιατρικό. — Παροιμίες 17:22

  1. Περνάτε χρόνο με τα παιδιά σας στο επίπεδό τους.

Γονείς, μη παροργίζετε τα παιδιά σας, αλλά να τα ανατρέφετε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. — Εφεσίους 6:4

  1. Βεβαιωθείτε ότι πάντα κοιμάστε αρκετά.

Πλάγιασα, και κοιμήθηκα· σηκώθηκα· επειδή, ο Κύριος με υποστηρίζει. — Ψαλμός 3:5

  1. Κάνετε έναν κατάλογο με τα συμβάντα εκείνα που βιώσατε στη ζωή σας και τα ξεπεράσατε με τη βοήθεια του Κυρίου.

Και ο Δαβίδ είπε: «Ο Κύριος που με ελευθέρωσε από το χέρι τού λιονταριού, και από το χέρι τής αρκούδας, αυτός θα με ελευθερώσει και από το χέρι αυτού του Φιλισταίου». — Σαμουήλ Α’ 17:37

  1. Διαβάστε ιστορίες για το πώς ο Θεός βοήθησε άλλους στις δικές τους δυσκολίες, κάτι το οποίο θα ενθαρρύνει και τη δική σας πίστη για το ότι ο Θεός θα βοηθήσει κι εσάς επίσης.

Τα μαρτύριά σου κληρονόμησα στον αιώνα· επειδή, αυτά είναι η αγαλλίαση της καρδιάς μου. — Ψαλμός 119:111