Υψώνοντας τα πανιά

Οτιδήποτε θέλουμε να καταφέρουμε να κάνουμε σωστά στη ζωή απαιτεί προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένου και του να γινόμαστε όλο και περισσότερο μιμητές του Χριστού. Απαιτεί δουλειά για να αναπτύξουμε συνειδητά και ηθελημένα, ευσεβή πιστεύω, συνήθειες, νοοτροπίες, σκεπτικά και συμπεριφορές. Επίσης απαιτεί σκοπιμότητα να εγκαταλείψουμε λανθασμένα πιστεύω, βλαβερές συνήθειες, ασεβείς νοοτροπίες, λάθος σκεπτικά και μια κακή συμπεριφορά.

Σε όλη την Καινή Διαθήκη, διαβάζουμε για την αρχή του να «απορρίπτουμε» ή να εξαλείφουμε τομείς της ζωής μας – τόσο τις ενδότερες σκέψεις και συναισθήματα όσο και τις επακόλουθες εξωτερικές τους επιδράσεις – που αντιμάχονται στο να μοιάζουμε περισσότερο στον Χριστό. Στο εντωμεταξύ, θα πρέπει να «ενδυόμαστε» ή να προσθέτουμε στη ζωή μας εκείνα τα πράγματα που αναπτύσσουν τη θεοσέβεια. Είναι ξεκάθαρο πως και οι δύο ιδέες μας καλούν να πάρουμε μια απόφαση και να τη βάλουμε σε εφαρμογή.

Να απορρίπτουμε

Τώρα, όμως, απορρίψτε κι εσείς από το στόμα σας όλα αυτά: Οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισχρολογία. Μη λέτε ψέματα ο ένας στον άλλον, αφού ξεντυθήκατε τον παλιό άνθρωπο, μαζί με τις πράξεις του· — Κολοσσαείς 3:8-9

Κάθε πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία, ας αφαιρεθεί από σας με κάθε κακία· — Εφεσίους 4:31

Κι εμείς, λοιπόν, καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τόσο μεγάλο σύννεφο μαρτύρων, ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας· — Εβραίους 12:1

Να ενδυόμαστε

Ντυθείτε, λοιπόν, σπλάχνα οικτιρμών, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία· υποφέροντας ο ένας τον άλλον, και συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, αν κάποιος έχει παράπονο ενάντια σε κάποιον· όπως και ο Χριστός συγχώρεσε σε σας, έτσι κι εσείς. Και σε όλα τούτα, ντυθείτε την αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Κολοσσαείς 3:12

Ας ντυθούμε τα όπλα τού φωτός [και] ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό. — Ρωμαίους 13:12,14

Ενδυθείτε τον καινούργιο άνθρωπο, που κτίστηκε σύμφωνα με τον Θεό, με δικαιοσύνη και οσιότητα της αλήθειας. — Εφεσίους 4:24

Αυτές οι ιδιότητες είναι ο καρπός μιας ζωής που έχει μετασχηματισθεί και έχει ενδυναμωθεί καθώς ακολουθούμε αυτά που διδάσκει η Αγία Γραφή και εξασκούμε την πίστη στη ζωή μας. Τίποτα απ’ αυτά δεν συμβαίνει εύκολα, όμως εφόσον κάποιος αφιερώσει χρόνο και καταβάλλει προσπάθεια για εκπαίδευση ώστε να αποβάλει τις παλιές συνήθειες και να οικοδομήσει καινούργιες, τότε γίνεται πιο φυσιολογικά.

Βέβαια, πρέπει και να βασιζόμαστε στη βοήθεια και τη χάρη του Θεού, για να αναπτύξουμε νέες συνήθειες, δεν μπορούμε όμως να προσμένουμε από το Άγιο Πνεύμα να μας αλλάξει χωρίς κάποια προσπάθεια ή κίνηση από μέρους μας. Ενώ ο Θεός μας συγχωρεί για τις αμαρτίες μας, πρέπει κι εμείς να προσπαθούμε να αποφεύγουμε να αμαρτάνουμε. Πρέπει να εγκαταλείψουμε εκείνα τα πράγματα που μας εμποδίζουν να μοιάσουμε με τον Χριστό, να ενδυθούμε έναν νέο χαρακτήρα, να ζούμε όσο καλύτερα μπορούμε σαν την νέα ύπαρξη που έχουμε γίνει με τον Χριστό. Καθώς το κάνουμε αυτό, γινόμαστε πιο ευτυχισμένοι, δημιουργούμε μια δυνατότερη σχέση με τον Θεό και νοιώθουμε ένα αίσθημα εκπλήρωσης και χαράς στη ζωή.

Πρόσφατα διάβασα την ανάλυση μιας έρευνας από τον Χριστιανό συγγραφέα Μάϊκλ Ζιγκαρέλι, που κάνει συγκρίσεις ανάμεσα σε αυτό που ο συγγραφέας αποκάλεσε Χριστιανούς με ήπια χρηστοήθεια, μέτρια χρηστοήθεια και ανώτερη χρηστοήθεια. 1 Τα αποτελέσματά του έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους 5.000 Χριστιανούς πού αξιολόγησε ήταν Χριστιανοί με μέτρια χρηστοήθεια. Η μειονότητα Χριστιανών την οποία χαρακτήρισε ως με ανώτερη χρηστοήθεια, ήταν εκείνοι που προσπαθούσαν να κάνουν κάποια πράγματα που είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός Χριστιανικού χαρακτήρα.

Ο Ζιγκαρέλι υπέδειξε πως ο κάθε Χριστιανός έχει να παίξει ένα ζωτικό και ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη του πνευματικού του χαρακτήρα:

«Η πιο ολοκληρωμένη αντίληψη μιας τέτοιας διαδικασίας ανάπτυξης είναι ότι ο Θεός παίζει τον ρόλο Του και εμείς τον δικό μας. Η αλληλοεπίδραση αυτών των ρόλων έχει παρομοιασθεί με το ταξίδι ενός ιστιοφόρου πλοίου από την μια τοποθεσία σε μια άλλη. Για να ταξιδέψει το ιστιοφόρο από το σημείο Α στο σημείο Β, απαιτούνται δύο κρίσιμοι παράγοντες: Χρειαζόμαστε λίγο άνεμο να μας ωθήσει προς τον προορισμό μας και χρειάζεται και εμείς να υψώσουμε τα πανιά στη σωστή θέση για να πιάσουμε αυτόν τον άνεμο. Πιθανόν να μαντέψατε την αναλογία εδώ. Το Άγιο Πνεύμα του Θεού είναι ο άνεμος, που προσπαθεί βαθμηδόν να μας παρακινήσει να γίνουμε περισσότερο μιμητές του Χριστού. Εμείς είμαστε σαν τους ναύτες, που πρέπει να σηκώσουν τα πανιά, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να είμαστε σε θέση να πιάσουμε το Πνεύμα του Θεού, έτσι ώστε το Πνεύμα να μας ωθήσει προς την επιθυμητή κατεύθυνση».  2

Αν επιζητούμε να μοιάσουμε περισσότερο με τον Χριστό στη ζωή μας, πρέπει να «σηκώσουμε τα πανιά μας» με το να κάνουμε εκείνα τα πράγματα που βοηθάνε να αναπτύξουμε έναν Χριστιανικό χαρακτήρα. Για να το πούμε πιο πρακτικά, για να γίνουμε περισσότερο μιμητές του Χριστού σημαίνει να αλλάξουμε μερικές από τις ιδιότητες του τωρινού χαρακτήρα μας και μια τέτοιου είδους αλλαγή είναι δύσκολη. Εντούτοις, αξίζει με το παραπάνω.

Σε όλα τα Ευαγγέλια, ο Ιησούς δίδαξε ότι το βασίλειο του Θεού είναι τόσο μελλοντικό όσο και παροντικό. Το να ζούμε μέσα στο βασίλειο στο παρόν σημαίνει ότι επιτρέπουμε στον Θεό να κυβερνά και να βασιλεύει στη ζωή μας και αναζητάμε να ζούμε με τρόπο που τιμά και δίνει τη δόξα στον Θεό.

Με σκοπό να μοιάσουμε περισσότερο με τον Χριστό και να ζούμε βάση των αρχών του βασιλείου Του, πρέπει να ευθυγραμμίζουμε τις ζωές μας, τις αποφάσεις μας, τις πράξεις μας και το πνεύμα μας με τον Θεό και τον Λόγο Του που σημαίνει να «απορρίπτουμε» κάποιες ιδιότητες του εαυτού μας και του χαρακτήρα μας και να «ενδυόμαστε» ιδιότητες του Χριστού. Σημαίνει να καλλιεργούμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος: Αγάπη, χαρά, ειρήνη, υπομονή, ευγένεια, καλοσύνη, πιστότητα, και αυτοέλεγχο. 3 Καθώς κάνουμε το μέρος μας, υψώνοντας τα πανιά, γινόμαστε περισσότερο μιμητές του Χριστού.

  1. Zigarelli, Cultivating Christian Character.
  2. Ibid., 39.
  3. βλ. Γαλάτες 5:22-23