Θέλω να βιώνεις τη δική Μου χαρά και Παρουσία στη ζωή σου. Έχω τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σου, τις λύσεις στα προβλήματά σου και τη διορατικότητα για τις περίπλοκες καταστάσεις που αντιμετωπίζεις.

Όταν ζητάς από Εμένα τη δική Μου καθοδήγηση, Εγώ θα σου τη δώσω. «Θα Με ζητήσετε, και θα Με βρείτε, όταν Με ζητήσετε με όλη σας την καρδιά». 1 Όταν αναζητάς Εμένα για βοήθεια για να πάρεις μια απόφαση, ζήτησέ Μου να σε βοηθήσω να βάλεις στην άκρη τις δικές σου ιδέες και τα σχέδια.

Γνωρίζω το παρελθόν σου, το παρόν σου και το μέλλον σου. Κατανοώ τις ανάγκες σου και τις επιθυμίες, τις επιδιώξεις και τους φόβους σου. Γνωρίζω το καθετί για εσένα. Όσο περισσότερο μαθαίνεις να αναζητάς και να ακολουθείς το δικό Μου σχέδιο για τη ζωή σου, τόσο περισσότερο θα μαθαίνεις να παραμένεις μέσα στη δική Μου χαρά και να ανακαλύπτεις μια διαρκή εκπλήρωση.

  1. Ιερεμία 29:13. Δείτε επίσης Ματθαίου 7:7 και Ιακώβου 1:5.