Ζητήστε απ’ τον Θεό να σας βοηθήσει να βάλετε στόχους και να κάνετε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να τους πετύχετε.

Όταν τα βήματα του ανθρώπου κατευθύνονται από τον Κύριο, ο δρόμος του είναι σ’ Αυτόν αρεστός. — Ψαλμός 37:23

Η καρδιά τού ανθρώπου σχεδιάζει τον δρόμο του· όμως, ο Κύριος κατευθύνει τα βήματά του. — Παροιμίες 16:9

Πολλοί λογισμοί υπάρχουν μες την καρδιά τού ανθρώπου· όμως, η βουλή τού Κυρίου, εκείνη θα μένει. — Παροιμίες 19:21

Να είστε επιμελείς – κάνετε αυτό που μπορείτε.

Η ψυχή των επιμελών θα χορτάσει. — Παροιμίες 13:4

Οι λογισμοί τού επιμελή οδηγούν σίγουρα σε αφθονία· του κάθε προπέτη, όμως, σίγουρα σε έλλειψη. — Παροιμίες 21:5

Ο πιστός άνθρωπος θα έχει πολλή ευλογία. — Παροιμίες 28:20

Προσέχετε, λοιπόν, πώς να περπατάτε ακριβώς. … εξαγοραζόμενοι τον καιρό, επειδή οι ημέρες είναι πονηρές. — Εφεσσίους 5:15-16

Ευχαριστείστε τον Θεό για τη βοήθειά Του, ακόμα και αν δεν είναι άμεσα προφανής.

Εισέλθετε στις πύλες Του με δοξολογία, και στις αυλές Του με ύμνο. Δοξολογείτε Τον και ευλογείτε το όνομά Του. Ψαλμός 100:4

Ας ευχαριστούμε τον Θεό, ο οποίος μάς δίνει τη νίκη διαμέσου τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού. — Κορινθίους Α’ 15:57

Μη μεριμνάτε για τίποτε· αλλά, σε κάθε τι, τα ζητήματά σας ας γνωρίζονται στον Θεό με ευχαριστία διαμέσου τής προσευχής και της δέησης. — Φιλιππησίους 4:6

Εμπιστευτείτε τον Θεό για το μέλλον.

Ανάθεσε στον Κύριο τον δρόμο σου, και έλπιζε σ’ Αυτόν, κι Αυτός θα ενεργήσει. — Ψαλμός 37:5

Έλπιζε στον Κύριο με όλη σου την καρδιά, και μη επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου· σε όλους τους δρόμους σου γνώριζε Αυτόν, κι Αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου. — Παροιμίες 3:5-6

Μη μεριμνήσετε, λοιπόν, λέγοντας: Τι να φάμε ή τι να πιούμε ή τι να ντυθούμε; Μη μεριμνήσετε, λοιπόν, για την αύριο· επειδή, η αύριο θα μεριμνήσει για τα δικά της· αρκετό είναι στην ημέρα το κακό της. — Ματθαίου 6:31,34

Είμαι βέβαιος για τούτο, ότι Εκείνος που άρχισε σε σας ένα καλό έργο, θα το επιτελέσει κιόλας. — Φιλιππησίους 1:6

Να έχετε υπομονή για το επιθυμητό αποτέλεσμα

Ας μη αποκάμνουμε πράττοντας το καλό· επειδή, αν δεν αποκάμνουμε, θα θερίσουμε στον πρέποντα καιρό. Γαλάτες 6:9

Η δε υπομονή ας έχει τέλειο έργο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, χωρίς να είστε σε τίποτε ελλιπείς. — Ιακώβου 1:4

Δέστε, ο γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό τής γης, και μακροθυμεί γι’ αυτόν, μέχρις ότου λάβει βροχή πρώιμη και όψιμη. Μακροθυμήστε κι εσείς, στηρίξτε τις καρδιές σας· επειδή, η παρουσία τού Κυρίου πλησίασε. — Ιακώβου 5:7-8