Καθώς ξεκινάει η Νέα Χρονιά, πολλοί άνθρωποι σκέφτονται για το μέλλον με ανησυχία, για το τι μέλλει γενέσθαι γι’ αυτούς, τις οικογένειές τους και τους φίλους τους, καθώς και για τον κόσμο όλο γενικά. Είναι παρήγορο το γεγονός ότι οτιδήποτε και να συμβεί στο μέλλον και όσα προβλήματα και αντιξοότητες και να αντιμετωπίσουμε, πως ο Ιησούς θέλει να σας βοηθήσει να τα ξεπεράσετε. Αν Τον έχετε αποδεχθεί σαν Σωτήρα σας, μπορείτε να βασίζεστε στην επιπλέον φροντίδα Του.

Ανακάλυψα πως μερικά από τα πιο συγκινητικά κείμενα που υπάρχουν μέσα στα Ευαγγέλια, βρίσκονται στα κεφάλαια 14 έως 17 του Ιωάννη. Ο Ιησούς βρισκόταν με τους πιο στενούς οπαδούς Του, συζητούσε μαζί τους, τους δίδασκε, προσευχόταν γι’ αυτούς και τους ενθάρρυνε – προετοιμάζοντάς τους για το γεγονός ότι σύντομα θα εγκατέλειπε τον επίγειο κόσμο και εξηγώντας τους, πως το Πνεύμα Του θα συνέχιζε να βρίσκεται μαζί τους.

Του υπενθύμισε ότι Αυτός ήταν η δίοδός τους προς τον ουρανό, 1 και ότι Αυτός θα προετοίμαζε έναν τόπο γι’ αυτούς εκεί. 2 Υποσχέθηκε να απαντά στις προσευχές τους. 3 Τους είπε για το Άγιο Πνεύμα Του. 4 Τους υποσχέθηκε υπερφυσική ειρήνη. 5

Τους δίδαξε τη σπουδαιότητα του να παραμένουν κοντά Του πνευματικά, με σκοπό να έχουν το είδος της ζωής που ήθελε να έχουν. 6 Τους αποκάλεσε φίλους Του. 7 Τους παρότρυνε να μοιραστούν την αγάπη και την αλήθεια Του με άλλους και υποσχέθηκε να τους ανταμείψει γι’ αυτό με το να απαντά στις προσευχές τους και να εργάζεται μέσα απ’ αυτούς. 8 Υποσχέθηκε χάρη και ειρήνη μέσα στη θλίψη και διακήρυξε με σιγουριά ότι Αυτός είχε νικήσει τον κόσμο, 9 και με τη λέξη «κόσμος» εννοούσε την έλλειψη πίστης στον Θεό, που υπερισχύει σε αυτό τον παροδικό κόσμο.

Στη συνέχεια προσευχήθηκε για τους μαθητές Του. «Πατέρα, δεν παρακαλώ να τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά να τους διαφυλάξεις από τον πονηρό [τον διάβολο]. Από τον κόσμο δεν είναι, όπως Εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Αγίασέ τους μέσα στην αλήθεια Σου· ο Λόγος ο δικός Σου είναι αλήθεια. Όπως απέστειλες Εμένα στον κόσμο, και Εγώ απέστειλα αυτούς στον κόσμο». 10

Δεν είναι εύκολο να ζείτε στον κόσμο αυτό και να μην παρασύρεστε απ’ τα «κύματα» των δεινών αυτού του κόσμου, όμως δεν είναι αδύνατο. Το μυστικό είναι να προσβλέπετε στον Ιησού, «τον θεμελιωτή και ολοκληρωτή της πίστης μας», 11 και να Τον εμπιστεύεστε να σας διαφυλάττει. 12

Υποσχέθηκε να είναι μαζί σας και τώρα και για πάντα, όποιες δυσκολίες και να αντιμετωπίσετε, 13 και ότι τίποτα δεν μπορεί να σας χωρίσει απ’ τη στοργική Του φροντίδα. 14

 1. βλ. Ιωάννης 14:6
 2. βλ. Ιωάννης 14:2-3
 3. βλ. Ιωάννη 14:13-14
 4. βλ. Ιωάννη 14:16,26
 5. βλ. Ιωάννη 14:27
 6. βλ. Ιωάννη 15:1,3-5
 7. βλ. Ιωάννη 15:15
 8. βλ. Ιωάννη 15:8,16
 9. βλ. Ιωάννη 16:33
 10. Ιωάννη 17:15-18
 11. Εβραίους 12:2
 12. βλ. Ματθαίου 14:25-31
 13. βλ. Εβραίους 13:5
 14. βλ. Ρωμαίους 8:37-39