Λίγο μετά αφότου ο Ιησούς δίδαξε τους μαθητές Του πώς να προσεύχονται, 1 συνέχισε μιλώντας τους για το φως με τρεις σύντομες φράσεις. Ξεκίνησε αναφερόμενος στο φυσικό φως και κατόπιν συνέχισε μιλώντας για το φως που βρίσκεται μέσα μας.

Και κανένας, αφού ανάψει ένα λυχνάρι, δεν το βάζει σε έναν κρυφό τόπο ούτε κάτω από το μόδι, αλλά επάνω στον λυχνοστάτη, για να βλέπουν το φως αυτοί που μπαίνουν μέσα στο σπίτι. 2

Το λυχνάρι που αναφέρει, θα μπορούσε να είναι είτε ένα λυχνάρι μ’ ένα κηροπήγιο μέσα του ή ένα λυχνάρι που έκαιγε με λάδι και μάλλον το δεύτερο είναι το πιο πιθανόν. Δεν έχει νόημα να ανάψεις ένα λυχνάρι και μετά να το βάλεις σε κάποιο μέρος χωρίς το φως του να εξυπηρετεί κάποιο σκοπό και κανένας να μην ωφελείται απ’ αυτό.

Ο Ιησούς και το μήνυμά Του συσχετίζονται με φως σ’ όλα τα Ευαγγέλια.

Ο Λόγος έδωσε ζωή σε ό,τι δημιουργήθηκε και η ζωή του ήταν το φως των ανθρώπων. 3

Σε άλλα μέρη της Καινής Διαθήκης διαβάζουμε για το φως όσον αφορά εκείνους που πιστεύουν στον Ιησού.

Επειδή, κάποτε ήσασταν σκοτάδι, τώρα όμως έχετε το φως του Κυρίου· περπατάτε ως παιδιά τού φωτός! 4

Ο Ιησούς και το μήνυμά Του – το Φως – δεν πρέπει να αποκρύπτονται. Πρέπει να διακηρύττονται μέσω της υπηρεσίας Του, μέσω των μαθητών Του και μέσω των πιστών κάθε στιγμή. Εάν το μήνυμα απορριφθεί από μερικούς, δεν συμβαίνει επειδή η διδασκαλία είναι κρυφή ή μυστική. Συμβαίνει επειδή αφού ακούσει το μήνυμα ο ακροατής, επιλέγει να το απορρίψει.

Ο Ιησούς συνέχισε με μια δεύτερη φράση:

Το λυχνάρι τού σώματος είναι το μάτι· όταν, λοιπόν, το μάτι σου είναι καθαρό, και το σώμα ολόκληρο είναι φωτεινό· όταν, όμως, είναι πονηρό, και το σώμα σου είναι σκοτεινό. 5

Σύμφωνα με τις ιατρικές θεωρίες στην αρχαιότητα, δεν ήταν  οι οφθαλμοί που επέτρεπαν στο φως να εισέλθει, αλλά μάλλον οι άνθρωποι είχαν φως μέσα τους και αυτό το φως εξερχόταν απ’ τους οφθαλμούς τους και τους έκανε να βλέπουν. Τα λόγια του Ιησού αντικατοπτρίζουν αυτήν την αρχαία αντίληψη. Οι ακροατές θα είχαν κατανοήσει ότι ο Ιησούς αναφερόταν στους οφθαλμούς ως την πηγή φωτός που εκπέμπονταν απ’ το σώμα, που μπορούσε να ήταν είτε υγιές είτε μη υγιές. Εάν ο οφθαλμός είναι υγιής, δηλώνει ότι το άτομο είναι μέσα του γεμάτο φως, το οποίο και εκπέμπει ο οφθαλμός. Εντούτοις, εάν ο οφθαλμός δεν είναι υγιής, με αποτέλεσμα να μην εκπέμπει φως, φανερώνει ότι το άτομο αυτό είναι γεμάτο σκοτάδι.

Ο Ιησούς αναφερόταν στον εσωτερικό κόσμο του ατόμου, την πνευματική του κατάσταση. Εάν ο οφθαλμός δεν ήταν υγιής, τότε ο  εσωτερικός κόσμος του ατόμου ήταν σκοτεινός, χωρίς καθόλου πνευματικό φως – τότε ήταν ηθικά μη υγιής. Ο υγιής οφθαλμός εννοείται ότι ανήκε σε κάποιον που εστιάζεται στο καλό, τον οποίο ο Θεός έχει γεμίσει με φως.

Εσύ Κύριε θα φωτίσεις το λυχνάρι μου· ο Κύριος, ο Θεός μου, θα φωτίσει το σκοτάδι μου. 6

Οι άνθρωποι που απέρριψαν το μήνυμα το Ιησού ήταν εκείνοι των οποίων ο οφθαλμός – ο εσώτερος εαυτός τους – ήταν γεμάτος σκοτάδι. Ο Ιησούς στη συνέχεια προειδοποιεί:

Πρόσεχε, λοιπόν, μη τυχόν το φως, που είναι μέσα σου, είναι σκοτάδι. Αν, λοιπόν, ολόκληρο το σώμα σου είναι φωτεινό, μη έχοντας κάποιο σκοτεινό μέρος, θα είναι ολόκληρο φωτεινό, όπως όταν το λυχνάρι με τη λάμψη του σε φωτίζει. 7

Δήλωσε ότι τα πράγματα εκείνα που καθοδηγούν τις σκέψεις, τη ζωή και τις επιλογές κάποιου, πρέπει να προέρχονται από το φως και ως εκ τούτου οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν να προσέχουν ώστε το φως μέσα τους να είναι αληθινό φως, ότι είναι πνευματικά υγιείς.

Το εσωτερικό φως των πιστών θα φωτίζει προς τα έξω, όπως ένα λυχνάρι αναμμένο. Εκείνοι που πιστεύουν σ’ Αυτόν και στις διδαχές Του, χωρίς καμία σκληρότητα καρδιάς, είναι εσωτερικά πνευματικά υγιείς, γεμάτοι φως. Θα λάμπουν με το φως του Ιησού κατά τον ίδιο τρόπο που κάποιος μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο ξεχωρίζει όταν πέφτει πάνω του το φως.

Φαίνεται να υπάρχει κάποια ακολουθία σε αυτά τα τρία εδάφια. Ο Ιησούς είναι το φως, τοποθετημένο εκεί που μπορούν να το βλέπουν όλοι. Η πνευματική υγεία κάποιου καθορίζεται απ’ την ανταπόκρισή του στο φως. Εκείνοι που παίρνουν μέσα τους το φως του Ιησού θα είναι πνευματικά υγιείς και με αυτό τον τρόπο θα λάμπουν δυνατά και θα δίνουν φως. Θα αντικατοπτρίζουν το φως του Ιησού στους άλλους απ’ τον τρόπο που ζούνε και την αγάπη που δείχνουν. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με εκείνους που απορρίπτουν τον Ιησού, των οποίων ο οφθαλμός είναι κακός και ως εκ τούτου είναι γεμάτοι σκοτάδι. Το μήνυμα είναι να εναγκαλιστούμε το φως, να πιστέψουμε στον Ιησού. Εκείνοι που έχουν το φως μέσα τους δύνανται να καθοδηγούνται απ’ τον Θεό, να κάνουν σωστές επιλογές και να είναι το φως Του για τους άλλους.

  1. Δείτε Λουκά 11:1-4.
  2. Λουκά 11:33
  3. Ιωάννη 1:4
  4. Εφεσσίους 5:8
  5. Λουκά 11:34
  6. Ψαλμός 18:28
  7. Λουκά 11:35-36