Μία σοφή προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων γίνεται μέσα από μια διαδικασία σε τρία βήματα.

Κατά πρώτον, παραδεχτείτε ότι δεν έχετε όλες τις απαντήσεις και θα πρέπει να απευθυνθείτε σε Εκείνον που τις έχει – τον Θεό – ώστε να σας βοηθήσει να πάρετε τη σωστή απόφαση.

Δεύτερο βήμα: Ζητείστε με ειλικρίνεια να πάρετε την απόφαση, σύμφωνα με το ποιο είναι το θέλημά Του στην προκειμένη περίπτωση. Συνήθως αυτό είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι, επειδή απαιτεί τη δική σας προθυμία να βάλετε στην άκρη τις δικές σας ιδέες και σχέδια και να αναζητήσετε πάνω απ’ όλα το δικό Του θέλημα.

Και το τρίτο βήμα είναι να αποδεχθείτε τη δική Του απάντησή. Ίσως αυτό να γίνει με έναν ή περισσότερους τρόπους απ’ αυτούς που αναφέρονται παρακάτω, με σειρά σπουδαιότητας και βασιμότητας.

Ο Λόγος του Θεού. Το πρώτο μέρος να αναζητήσετε το θέλημα του Θεού είναι μέσα στα λόγια Του που έχουν καταγραφεί μέσα στη Βίβλο και σε άλλα εμπνευσμένα Χριστιανικά γραπτά. Ο Λόγος Του μας προμηθεύει με τις αρχές εκείνες που θα μας βοηθήσουν να πάρουμε θεοσεβείς αποφάσεις και να ανακαλύψουμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας ή τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε στη ζωή. «Λύχνος στα πόδια μου είναι ο Λόγος Σου, και φως στο μονοπάτι μου». 1

Η φωνή του Λόγου του Θεού. Μήπως ενώ σκεπτόσασταν κάτι ή προσευχόσασταν για κάτι, ο Θεός σας υπενθύμισε ένα ορισμένο εδάφιο ή ένα κείμενο απ’ τις Γραφές, που έριξε φως σ’ αυτό που σας απασχολούσε; Ή μήπως διαβάζατε τη Βίβλο και ένα εδάφιο ή ένα κείμενο σας μίλησε λες και ήταν γραμμένο για εσάς, όσον αφορά κάποια κατάσταση που αντιμετωπίζατε; Ο Θεός εφαρμόζει τον Λόγο Του στη δική σας κατάσταση και εσείς λαμβάνετε την απάντηση που ζητάτε. «Ο λόγος τού Θεού είναι ζωντανός, και ενεργός». 2

Απευθείας αποκάλυψη. Ο Θεός μπορεί επίσης να μας καθοδηγήσει με όνειρα και μηνύματα που λαμβάνουμε απευθείας απ’ Αυτόν όταν Αυτός μιλά στην καρδιά μας, κάτι το οποίο η Βίβλος αποκαλεί προφητεία. «Τις έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός, θα μοιράσω από το Πνεύμα Μου επάνω σε κάθε σάρκα· και θα προφητεύσουν οι γιοι σας και οι θυγατέρες σας, και οι νέοι σας θα δουν οράματα, και οι πρεσβύτεροί σας θα δουν όνειρα». 3

Θεοσεβείς Σύμβουλοι. Εάν προσπαθείτε να ανακαλύψετε το θέλημα του Θεού πάνω σε μια δεδομένη κατάσταση, θα ήταν σοφό να ζητήσετε συμβουλή και από άλλους Χριστιανούς, οι οποίοι έχουν θεμελιωμένη πίστη και μια δυνατή προσωπική σχέση με τον Ιησού και επίσης έχουν και εμπειρία στις μεθόδους Του. «Όπου δεν υπάρχει συμβούλιο, οι σκοποί ματαιώνονται· μέσα στο πλήθος, όμως, των συμβούλων στερεώνονται». 4

Περιστάσεις και συνθήκες. Μερικές φορές προφανείς περιστάσεις υποδηλώνουν την καθοδήγηση του Θεού. Εάν κάτι είναι θέλημα Θεού, Αυτός συνήθως θα ανοίξει μια πόρτα ευκαιρίας που θα το κάνει πραγματικότητα. «Έβαλα μπροστά σου μια ανοιγμένη θύρα, και κανένας δεν μπορεί να την κλείσει». 5

Δυνατές εντυπώσεις ή μια εσώτερη σιγουριά. Αυτές μερικές φορές αναφέρονται ως «η μαρτυρία του Πνεύματος». Τα συναισθήματα μπορεί να εξαπατήσουν, όμως εάν ο Θεός σας ζητά να πάρετε μια ορισμένη πορεία δράσης, κάποιες φορές Αυτός θα βάλει μια δυνατή επιθυμία και σιγουριά μέσα σας, για να πράξετε αυτό που είναι το σωστό. «Ευφραίνου στον Κύριο, και θα σου δώσει τα ζητήματα της καρδιάς σου». 6

Συγκεκριμένα προκαθορισμένα σημεία. Αυτά μερικές φορές αναφέρονται και ως «προβιές». Μπορείτε μερικές φορές να ελέγξτε ή να επανελέγξετε την απόφασή σας με το να ζητήσετε απ’ τον Θεό να σας δώσει μια ορισμένη επιβεβαίωση.

Πάνω απ’ όλα, να πιστεύετε ότι ο Θεός σας αγαπά και θέλει να σας βοηθήσει να πάρετε τη σωστή απόφαση – εκείνη που Αυτός γνωρίζει ότι είναι η καλύτερη για εσάς και τους άλλους. Ο Ιησούς είπε, «Ζητάτε, και θα σας δοθεί· ψάχνετε, και θα βρείτε· κρούετε, και θα σας ανοιχτεί». 7 Και αυτό είναι μια υπόσχεση!

  1. Ψαλμός 119:105
  2. Εβραίους 4:12
  3. Πράξεις 2:17
  4. Παροιμίες 15:22
  5. Αποκάλυψη 3:8
  6. Ψαλμός 37:4
  7. Ματθαίου 7:7