Έχεις ακούσει ότι η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σου. 1 Πώς αποκτάς τη χαρά αυτή; Με το να Με αγαπάς με όλη σου την καρδιά, με όλο σου τον νου, με όλη σου τη δύναμη και με το να αγαπάς τους άλλους. Καθόν χρόνο έχεις αγάπη στην καρδιά σου – αγάπη για Μένα και αγάπη για τους άλλους – Εγώ θα σε γεμίζω με τη δική Μου χαρά και ειρήνη.

Πάντα να θυμάσαι ότι η χαρά σου που πηγάζει από Εμένα θα είναι η δύναμη σου. Είναι δικό Μου θέλημα, το να ανακαλύπτεις  χαρά και περίσσια ειρήνη στη ζωή σου. Μου δίνει χαρά όταν σε βλέπω ευτυχισμένο και γελαστό. Γι’ αυτό να χαίρεσαι και να απολαμβάνεις τη ζωή και τις πολλές σου ευλογίες – μικρές και μεγάλες και οποιεσδήποτε άλλες ανάμεσά τους! Επειδή με το να απολαμβάνεις αυτές, απολαμβάνεις Εμένα.

Όπου υπάρχει το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία 2 – ελευθερία να διακηρύξεις τη χαρά που ανακάλυψες μαζί Μου – τη χαρά της σωτηρίας σου, τη χαρά που πηγάζει από τον Λόγο Μου, απ’ το Πνεύμα Μου και την προσευχή, από τις μαρτυρίες για απαντήσεις σε προσευχή, από τους αγαπημένους σου, οικογένεια και φίλους. Μοιράσου ελεύθερα αυτές τις χαρές και την αγάπη και τη δύναμη που αποφέρει το Πνεύμα Μου στη ζωή σου μέσα απ’ την ελευθερία που μόνο το δικό Μου Πνεύμα μπορεί να αποφέρει.

  1. βλ. Νεεμία 8:10
  2. βλ. Κορινθίους Β’ 3:17