Ko sem molila, naj Jezus podari moč in spodbudo vsem vam, ki preživljate težke čase, me je Gospod opomnil na življenje po tem življenju. Zatem sem znova prebrala nekatere biblijske verze, ki primerjajo nebeško veličastnost z bolečino, žalostjo in problemi sedanjega življenja. To so obljube in zagotovila, kakor tudi pravi naslednja pesem:

Po težkem in napornem dnevu,
Ko moje težave postanejo preteklost,
In moje žalosti izginejo,
Bom končno videl Jezusa!

Ko bolečina in trpljenje prenehata,
In močan udarec zime mine,
Po boju bo prišel veličasten mir:
Bom končno videl Jezusa! 1

Pred nami je zares sijajna prihodnost! Ni dobro, da se tako osredotočamo na sedanje težave, da popolnoma pozabimo na lepote nebes. Bog je vedel, da bodo Njegovi otroci potrebovali zagotovilo, da so Nebesa resnična, in da jim bo to dalo upanje. Njegova beseda nam pravi: “Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih.” 2 Zares ustrezen opis nebes!

Janez nam je povedal o novih nebesih in novi zemlji in mislim, da je treba ponoviti, da moramo usmeriti svoj pogled navzgor.

“Nato sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več.

VideI sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina. In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: ‘Glej, prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog.

In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo.’ Tisti, ki je sedel na prestolu, pa je rekel: ‘Glej, vse delam novo!’ Rekel je tudi: ‘Zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične!’” 3

“Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je nihče ne bi mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, ogrnjeni v bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje.” 4

Na tem svetu nimamo “trajnega” mesta, temveč iščemo mesto, ki prihaja: “mesto, ki ima temelje in je njegov graditelj in stvaritelj Bog.” 5

Na koncu bomo prispeli v to “boljše mesto, nebeško”, katerega si želimo in iščemo. “Česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo.” 6

Jezus je rekel: “V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če ne bi bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.” 7

Moramo vključiti Božje obljube o nebesih kot osnovo naše vere, kakor smo to storili s spoznanjem o odrešenju. Na te obljube se lahko naslonimo v težkih časih. Bogu ni bilo treba, da nam vnaprej pove o čudovitih realnostih, ki nas čakajo v nebesih. Lahko bi to obdržal kot presenečenje za nas. Toda vedel je, da bo vizija o prihodnjem svetu naša motivacija in moč, katere bomo potrebovali, da lahko premagamo izzive, s katerimi se vsakodnevno soočamo.

Imamo blagoslov Njegovega odrešenja in kot Njegovi glasniki zavzemamo pomembno mesto na tem svetu. Ne glede na vse to lahko pričakujemo izzive, probleme in težave. Vendar pa nismo nikoli sami. Jezus nas vsakodnevno obsipava s svojimi blagoslovi in nas vodi skozi življenjske težave. On je vedno večji od vseh naših problemov.

Ko ste izčrpani in se morate okrepiti, se spomnite na realnosti nebes. Potem se spomnite na to, kar On dela na tem svetu in na pomembnost vaše misije ter na dejstvo, da ste eden od Njegovih otrok. Soočite se s problemi z vero in hrabrostjo ter se zavedajte, da s svojim zgledom dajete možnost drugim, da najdejo upanje v Jezusu in resnico, katero iščejo.

  1. “After,” (Zatem) napisal N. B. Vandall, 1932
  2. Filipljanom 4:8
  3. Razodetje 21:1–5
  4. Razodetje 7:9
  5. Hebrejcem 11:10
  6. Hebrejcem 11:16; 1 Korinčanom 2:9
  7. Janez 14:2,3