V zadnjem času sem imel dosti opravka s smrtjo. Moj tast je umrl mesec dni pred svojim devetindevetdesetim rojstnim dnevom. Žena in jaz sva, skupaj z njenim bratom, živela z njim zadnjih pet mesecev. Tast je bil dober človek in želel je dočakati sto let starosti, toda na žalost, mu njegovo telo ni moglo izpolniti to željo.

Danes sem slišal, da je umrl eden od mojih sorodnikov. Nisva si bila posebno blizu, vendar sem se zamislil nad dejstvom, da nas je za vedno zapustil nekdo, ki sem ga poznal. To je čuden in neobičajen občutek. Svet je izgubil dva glasova, ki sta edinstvena in življenje se je spremenilo. Svet, vsaj moj svet, nikoli več ne bo isti.

Biblija ne pripoveduje veliko o tem, kaj se zgodi s tistimi, ki umrejo. Jezus je po smrti odšel v Raj. 1 Prav tako je napisano, da je obiskal duhove v zaporu, 2 toda, to ne pomeni, da sta Raj in ta “zapor” eno in isto mesto. Pavel je rekel, da je poznal človeka (mnogi smatrajo, da je govoril o samem sebi), ki je obiskal Raj, mesto, katero je tudi poimenoval tretja nebesa. Dogodek, ki je bil tako globok, da ni bil prepričan, ali se mu je to zares pripetilo ali pa je to bilo le duhovno doživetje. 3 V eni od svojih parabol je Jezus pripovedoval o revežu Lazarju, ki so ga po smrti odnesli v „Abrahamovo naročje“. 4

Jezus je obljubil, da bodo tisti, ki verjamejo v Njega, imeli večno življenje. Če poznamo Božji značaj in vemo, da so ljubezen, radost, mir, potrpežljivost, ljubeznivost, dobrota in nežnost bistvo Njegovega Duha, menim, da smo lahko prepričani, da bo življenje po smrti v Njegovi prisotnosti čudovita izkušnja. 5

Fizično življenje ima svoj začetek in konec. Normalno je, da se veselimo zaradi rojstva in žalujemo zaradi smrti. V moji duši je zdaj tišina, vendar se zavedam, da to ni konec zgodbe.

  1. Poglej Luka 23:43
  2. Poglej 1 Peter 3:19
  3. Poglej 2 Korinčanom 12:2-4
  4. Poglej Luka 16:20-22
  5. Poglej Galačanom 5:22,23