Nedavno sem brala o zgodovini božiča in o tem, kako so nastali vsi božični običaji, vključno s tistimi, ki verjetno izhajajo iz poganskih ritualov. Med branjem mi je postalo jasno, da je ena najbolj osnovnih resnic o Jezusu ta, da nas sprejema takšne kakršni smo.

Jezus je rekel, da kdor pride k Njemu, ga ne bo nikoli zavrgel. 1 Njegovi prijatelji niso člani ekskluzivnega kluba s strogimi pravili. Pravzaprav, On ne le, da nas sprejema, temveč se nam pogosto tudi prilagaja, da bi nam tako lahko pomagal.

Zanimivo je videti, na kakšen način je to delal Jezus med svojo zemeljsko misijo. Ko je bil z Nikodemom, uglednim židovskim verskim vodjem, ki je imel ogromno teološko znanje, je Jezus govoril na način, s katerim je pritegnil njegovo pozornost in izzval njegov intelekt. 2 Ko je bil z otroki, jih je vzel v naročje in se z njimi nežno pogovarjal. 3 Ko pa je bil v družbi pobiralcev davkov in grešnikov, je obiskoval njihove domove ter z njimi jedel, pil in se z njimi veselil. 4 Nekajkrat, ko je učil množice ljudi, je Jezus uvidel, da so bili zelo lačni, ter jih je nahranil. 5 Ne glede na to, ali je bil s skupino ljudi ali pa le z eno osebo, Jezus je vedno naredil vse, kar je mogel, da je lahko pomagal posamezniku ter mu pokazal svojo ljubezen in skrb.

Tako je Jezus živel celo svoje življenje. Vzel je na sebe človeško telo in bil eden izmed nas. Živel je vsakodnevno življenje. Bil je lačen in utrujen ter včasih verjetno tudi razočaran. Izkusil je vse stvari, katere mi izkusimo, da je lahko občutil, kar mi občutimo in razumel stvari, ki so nam osebno pomembne.

Jezus lahko vzame stvari, katere poznate in jih imate radi, stvari, ki vam nekaj pomenijo, kot na primer božični običaji, ter jim da večji in globlji pomen.

Medtem, ko letos praznujete božič, dopustite, naj vas odpiranje daril, petje pesmi, dobra hrana itn., spomnijo na Jezusovo ljubezen do vas. Ne glede na to, kje so ti običaji prvič nastali, ne pozabite, da je največje darilo, katero je Jezus podaril vsem nam, ko je prišel živeti na zemlji, bilo njegovo življenje in njegova smrt.

  1. Poglej Janez 6:37
  2. Poglej Janez 3:1-21
  3. Poglej Marko 10:13-16
  4. Poglej Matej 9:10
  5. Poglej Matej 14:13-21, Marko 6:30-44, Luka 9:10-17 in Janez 6:1-15