Včasih se mi zdi, da svet iz dneva v dan tone v vse večjo temo brezupa in postaja vse bolj hladen. Ko sonce zaide, s pogledom iščemo žarek upanja.

To upanje je zdaj tu.

Pred 2000 leti je nad mestecem Bethlehemom zasijala nova zvezda in angel je povedal skupini pastirjev: “Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod.” 1 Tisto posebno noč nam je Bog dal največje možno darilo – Svojega Sina, Jezusa.

Čeprav je Jezus prišel na svet kakor majhen dojenček, je s seboj prinesel vsa čudovita Božja darila. Ko je odrastel, je odmotal ta darila ter nas učil ljubiti Boga in drug drugega. Potem pa, ko je umrl za nas, nam je dal največje darilo – obljubo, da bomo z Njim živeli večno v nebesih.

Jezus želi živeti v srcih vseh ljudi po celem svetu. On vidi revščino, žalost in bolečino vsakega srca. On vidi šibke, bolane in utrujene. On vidi vse tiste, ki se sramujejo preteklosti in se bojijo prihodnosti. On vidi begunce, ki bežijo od vojn in tiste, katerim so ukradli upanje in možnost za normalno življenje. On vidi vsako našo solzo in nas želi ljubiti. “Vaše srce naj se ne vznemirja,” je rekel Jezus. “Verujete v Boga, tudi vame verujte!” 2 “Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni: jaz sem svet premagal.” 3

Vam in vaši družini želim vesel božič, napolnjen z Božjo oskrbo in ljubeznijo.

  1. Luka 2:10,11
  2. Janez 14:1
  3. Janez 16:33