Primoran in gnan z željo

Ali ste že kdaj pomislili, da ne morete biti kakor Mati Tereza in njej podobnim ljudem;popolni in nesebični ter narediti veliko razliko v življenju drugih? Mogoče zares ne morete, toda najbolj žalostno je to, da veliko število ljudi verjame, da ne more in zaradi tega nikoli niti ne poskuša pomagati drugim.

Toda Mati Tereza ni začela s ciljem, da postane svetnica ali dobitnica Nobelove nagrade in ni takoj začela pomagati množici siromašnih ljudi. Enostavno je videla potrebe okoli sebe in se odločila nekaj storiti.

Bog uporablja navadne ljudi, ki živijo vsakodnevno življenje, da skozi njih pokaže Svojo čudovito ljubezen. Gre za to Jezusovo življenjsko pravilo, o katerem je On nekajkrat govoril: “Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. 1 Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. 2 Če poskušamo živeti na ta način, potem ena odločitev ali eno dejanje ali en pogovor ne bo čez noč spremenil svet, todo spremenil bo naš svet, naše življenje in življenja ljudi, katere vsakodnevno srečujemo.

Apostol Pavel je, medtem ko je pojasnjeval življenje služenja, katerega so on in zgodnji kristjani sprejeli, rekel: “Kristusova ljubezen nas primora…” 3 Ta ista ljubezen primora tudi nas. Božja ljubezen raste z uporabo tako, da postane integralen del naših reakcij, kar se odraža tudi v naših dejanjih. V tem je bila skrivnost Pavlovega uspeha, uspeha Matere Tereze in v tem je lahko tudi skrivnost našega uspeha.

To številko naše revije posvečamo vsem tistim, ki nesebično dajejo sebe za Kristusa. Mogoče ste tudi vi eden od neopevanih junakov sedanjosti, vendar vedite, da Bog vse vidi in vse ve.

  1. Matej 22:37–40
  2. Matej 7:12
  3. 2 Korinčanom 5:14