Obstaja pogosta zmota, da se Rt dobrega upanja nahaja na južni konici afriškega kontinenta. V resnici se Atlantski in Indijski ocean srečata okoli 150 km jugovzhodno. Dejstvo, da ta zmota traja že dolgo časa in je še vedno pogosta, ponazarja, da je bilo to območje v preteklosti zelo nedostopno. Še od dobe pred krščanstvom so ljudje poskušali pluti okoli Afrike, vendar pa se prvi uspešni poskus pripisuje portugalskemu pomorščaku Bartolomeu Diasu 1488 leta. (Izkazalo se je, da je bila skrivnost v tem, da se pluje daleč od obale, na odprtem morju, in ne blizu obale.)

Izročilo pravi, da je Dias prvotno imenoval to področje Nevihtni rt, vendar je portugalski kralj zavrnil to odločitev in izbral ime, ki obstaja tudi dandanes, in predstavlja upanje za novo pot na vzhod.

Smrt, nekoč “nevihtni rt”, kjer sta življenje in upanje izginjala v brodolomih, je izgubila bitko, ko je Jezus vstal od mrtvih, tistega prvega velikonočnega jutra. Ni se še zdanilo, ko so se Marija Magdalena in dve druge ženske napotile do Jezusovega groba. Niso imele pojma, kako premakniti velik kamen na Jezusovem grobu in so razmišljale, kako bi lahko končale balzamirati Jezusovo telo. Na njihovo veliko presenečenje kamen ni več stal na vhodu v grob in znotraj ni bilo Jezusovega telesa.

Potem pa se je Marija začela pogovarjati z neznanim človekom, katerega je zagledala na vrtu, in ena njegova beseda je spremenila njeno temo v svetlobo: “Marija.” Takoj je prepoznala ta glas. Bila je zmedena, v šoku in ni mogla priti k sebi. Jezus je bil živ!

Raziskovalci iz 15-tega stoletja so videli naprej od “Nevihtnega rta.” Kot rezultat Jezusovega vstajenja lahko tudi mi vidimo naprej, v upanje nebes in večnega življenja z Bogom. Jezus je živ in še vedno je z nami ter obljublja: “Vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi.” 1 To je bistvo naše vere in zato ta mesec proslavljamo veliko noč.

  1. Janez 14:19