Božič je proslava najbolj pomembnega rojstva v zgodovini človeštva. Takrat je Ustvarjalec vesolja prišel na naš svet v človeški obliki, kot Bog in kot človek – Jezus. Angel je pastirjem, ki so tisto noč čuvali ovce, razglasil Jezusovo rojstvo. “Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod.”1

Ko sem razmišljal o tem, sem se spomnil drugega dogodka, ki se je zgodil nekaj dni kasneje. Ko so ga Jezusovi starši prinesli v tempelj, v skladu z Mojzesovim zakonom, so srečali starca, ki je prejel osebno obljubo od Boga. Imenoval se je Simeon in Bog mu je obljubil, da ne bo umrl, dokler ne vidi Mesijo. Ko je Simeon zagledal dojenčka Jezusa, ga je vzel v naročje, slavil Boga in rekel: “Gospod, zdaj odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle Tvojo rešitev, ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev: luč v razodetje poganom in slavo Izraela, Tvojega ljudstva.” 2

Oba razglasa sta jasno povedala, da je Jezus prišel, da bi prinesel odrešenje “vsem ljudem”, vsem, ki bodo verjeli v Njega, ne glede na raso, vero, poreklo, ali kar koli drugega. “Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.”3

Vsem, ki bodo verjeli.” Odrešenje je Božje darilo za božič, zate in zame.

  1. Luka 2:10,11
  2. Luka 2:26-32
  3. Janez 3:16,17