Meghirdettek egy művészeti versenyt – a téma a békesség volt. A legtöbb versenyző amolyan lusta napokra jellemző vidéki tájképet jelenített meg az alkotásán, ahol mindent a nyugodtság, a csend és a harmónia járt át.

Bizonyosan, ez is a békesség egy formája. A díjnyertes mű azonban oly módon ábrázolta a békességet, amely valójában a legnehezebben valósítható meg. A képen egy vihartól megáradt tomboló, robajló, habzó zuhatag volt látható a zuhatag fölé hajló vékonyka kis faággal, s rajta egy fészek egy piciny madárkával, mely békésen csicsereg a körülötte dübörgő zűrzavar ellenére.

A Biblia azt ígéri, hogy olyan békességben lehet részünk, amely minden értelmet felülhalad.1 Egyedül a Béke Fejedelme, Jézus adhat ilyen békét, megismervén Őt, aki bármi történjék is, gondoskodik rólunk! Mint egy repülőgép kapitánya, Ő előre tudja, mikor kerülünk turbulens áramlatba, és még akkor is biztosan tartja az irányítást, amikor a gép időnként ringatózik vagy akár zuhan.

Egy gondolat jutott eszembe erről: “Isten egyetlen pillantással megoldhatja a problémáidat. Egyetlen mély lélegzetvétellel képes felfrissíteni a lelkedet, a mennyei muzsika egyetlen édes hangjával letisztázhatja gondolataidat. Amikor elméd Őrá, és csakis Őrá szegeződik a tökéletes béke egyetlen megnyugtató pillanatával képes eltörölni félelmeidet és könnyeidet.” 2

Adja Isten, hogy megtapasztald az Ő tökéletes békéjét a mai napon, ebben a hónapban, ez évben.

  1. Lásd Filippieknek írt levél 4:7
  2. Lásd Ézsaiás könyve 26:3