Miközben a magazin e havi számán dolgoztam, egy inspiráló történetre bukkantam Isten két szolgájáról. Szeretném veletek is megosztani.

Charles Spurgeon, a híres evangélista, és George Müller, a tolvajból lett keresztény, aki öt árvaházat alapított és üzemeltetett, a XIX. századi Angliában éltek.

Egy alkalommal Spurgeon-nak 300 fontot kellett előteremtenie — ami abban az időben lényegesen több pénznek számított — mert az általa üzemeltetett árvaháznak sürgősen szüksége volt erre az összegre. Azon az estén, mire a pénz összegyűlt, elégedetten hajtotta nyugovóra a fejét.

Mielőtt azonban elaludt volna, Isten csendes hangját hallotta: Add azt a 300 fontot George Müllernek a Bristol-i árvaháza javára.

„Na de Uram!“ – tiltakozott Spurgeon, „Nekem is szükségem van erre a pénzre a londoni árváknak!“

Az Úr hangja azonban ismét megerősítette: Add a 300 fontot George Müllernek!

Spurgeon egy darabig küzdött a gondolattal, de végül beadta a derekát, majd végre elaludt.

Másnap reggel George Müller otthonába sietett, ahol a dolgozószobába vezették. George Müllert imában találta. „George, az Úr azt mondta, hogy ezt a 300 fontot adjam neked,“ mondta.

„Pontosan ekkora összeget kértem éppen az Úrtól!“ – kiáltott fel Müller.

Spurgeon örült barátja örömének, de még mindig el volt keseredve saját helyzete miatt. Londonba visszaérve azonban egy levél várta. A borítékban 300 guinea-t talált az árvaháza javára (egy guinea egy fontot és egy shillinget ért). „Isten visszaadta a 300 fontomat és még 300 shilling kamatot is hozzátett!“ – kiáltotta örömmel.

Isten útjai kifürkészhetetlenek és persze nem mindig ilyen módon jutalmazza meg az adakozást, vagy nem mindig az általunk elvárt módon, de kivétel nélkül mindig megáldja, ha adunk.

Az Activated Magazin e havi számában számos olyan cikket és bizonyságot találsz, amelyek jól illusztrálják a keresztény hozzáállást a vagyonhoz és a földi javakhoz. Remélem bátorítónak és hitépítőnek találod majd ezeket!