A Biblia azt mondja, hogy “úgy szerette Isten a világot” – téged  és engem – “hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16) Isten annyira szeretett téged, hogy elküldte Jézust, aki az egész emberiség bűneiért szenvedett és halt meg. “Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.” (1Jn 4:9 RUF) Isten szeretete Jézus által mutatkozott meg.

Néhányan azt kérdezik: “Miért nem tudjátok kihagyni Jézust? Miért kell mindig ezt a nevet használni? Miért ne mondhatnátok egyszerűen csak ‘Isten’, miért nem beszéltek csak Istenről? Sokkal könnyebb lenne elfogadni, amit mondtok, ha nem ragaszkodnátok Jézus nevéhez.”

Ha Jézus valóban Isten Fia, akit Isten választotta ki arra, hogy kinyilatkoztassa magát a világnak, és megmutassa a szeretetét, akkor Isten maga ragaszkodott ehhez. Jézus azt mondta: “Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” (János 14:6 RUF)

Egyikünk sem képes igazán felfogni, hogy milyen hatalmas, bámulatos és csodálatos Isten a mi Atyánk. Elképesztő mivolta messze meghaladja az emberi elme képességeit, mert Ő és a Lelke felülmúlja az egész világegyetemet. Isten azonban lenyúlt hozzánk azzal, hogy elküldte Fiát, Jézus Krisztust, hogy ily módon megmutathassa saját magát, milyen is Ő. Ez tehát Isten legfontosabb akarata minden ember számára, hogy felismerje, Jézus az Isten Fia, higgyen Benne, mint Megváltójában, és fogadja el a szeretetét, amely a kereszthalálában nyilvánult meg. Magára vette az Isten tökéletes törvényei által megkövetelt és cselekedeteink miatt kiérdemelt büntetéseinket, hogy megbocsátást nyerjünk és üdvözüljünk.

Azért van szükségünk megbocsátásra, mert mindannyian bűnösök vagyunk. Ezt mondja a Biblia: “mindannyian vétkeztek, és híjával vannak Isten dicsőségének” (Róma 3:23 Simon Tamás László Újszövetség-fordítása), és “a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” (Róma 6:23)

Megváltás kegyelem által

Először is be kell vallanunk, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy bűnösök vagyunk. Ott a kísértés, hogy azt mondjuk: “Szerintem a Jóisten is látja, hogy nem vagyok olyan rossz! Valójában egész jó ember vagyok – határozottan jobb, mint sokan mások”. Ez azonban nem elég. Nem mehetsz a mennybe, ha nem vagy tökéletes, és senki sem az.

Lehetetlenség, hogy tökéletes legyél, hisz képtelenség betartani Isten tökéletes törvényeit a Bibliában és a Tízparancsolatban. Egyedül Jézus tökéletes, ezért vihette véghez, hogy halálával megfizesse bűneink árát. Isten pedig meg tudott nekünk bocsátani, mert Jézus magára vette helyettünk a büntetésünket. Ezt soha nem érdemelhetnénk ki. Mindannyian vétkeztünk, mindannyiunknak szüksége van Isten szeretetére és irgalmára, hogy üdvözüljünk, és ezt a szeretetet és irgalmat Jézus Krisztusban találjuk meg.

Nem menthetjük meg magunkat. Sem a saját cselekedeteink, sem a saját jóságunk nem hozhatnak megváltást, akármennyire is szeretnénk megtartani Isten törvényeit, bármennyire próbáljuk Őt szeretni, vagy törekszünk kibogozni és követni az Ő igazságát. Az üdvösség Isten ajándéka, amely úgy mutatkozik meg, hogy átformálja az életünket, amikor a Szentlélek munkájának köszönhetően elfogadjuk az Ő igazságát a Fia, Jézus szeretetében.

Még a templomba járás, vagy az imádságok sem menthetnek meg – egyedül Jézus üdvözít. “És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.” (Apostolok Cselekedetei 4:12)

Egyedül Jézus tud megszabadítani minket a bűntől, annak hatalmától és kárhozatától. “Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.” (1János 1:9) Nem számít, hogy mit tettél!

Lelki újjászületés

Jézus azt mondta: “Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” (János 3:3) Amikor elfogadod Jézust Megváltódnak, lelkileg újjászületsz, és “új teremtéssé” válsz Krisztus Jézusban. “A régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” (2Korinthus 5:17)

Ha egyszer befogadtad Jézust, Ő soha nem fog kitaszítani téged. (János 6:37) “És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.” (János 10:28) A megváltás örökre szól. Ha egyszer “újjászülettél” az Ő gyermekeként, akkor mindig az Ő gyermeke maradsz. Nem lehetsz meg nem született. Nem veszítheted el az üdvösségedet. “Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.” (János 3:36)

Természetesen, az a dolgunk, hogy életünket Isten akarata és az Ő Igéje szerint alakítsuk, és kövessük Jézus példáját, hogy szeressük Istent és másokat. De még így sem tarthatod meg magadnak a megváltásod. Jézus ezt egyszer és mindenkorra megtette – az örök élet az Ő ajándéka! Kegyelem plusz hit plusz semmi. Ez az üdvösség!

Új élet, új önmagad

Amikor befogadod Jézust, megváltozik és átalakul az egész életed. Talán másképp is érzed magad, másképp gondolkodsz, és nagyobb békét és örömöt tapasztalsz, mint valaha. A “régi éned” elmúlt, és egy teljesen “új ember” lettél, sokkal jobb és boldogabb, mint valaha.

Jézus nem csupán megújítja, megtisztítja, regenerálja, helyreállítja a lelkedet azzal, hogy belép az életedbe, hanem ugyanígy újjáalakítja az elmédet is, megszakítva a régi beidegződéseket, idegsejt kapcsolatokat, miközben fokozatosan újjáépíti és újrahuzalozza azt, és egy teljesen más életszemléletű emberré formál téged.

Jézus megígérte, hogy ha hiszel benne és befogadod Őt, akkor bejön hozzád. “Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” (Apostolok Cselekedetei 16:31) Kívánom, hogy tapasztald meg a szeretetét és üdvösségét – most és mindörökké!