A stressz nem vicc. Akár egy fontos vizsga előtt magoló diákról legyen szó, akár a munkahely és a család követelményeivel zsonglőrködő szülőről, egy súlyos betegséggel küzdő emberről, vagy bármilyen szakemberről, aki igyekszik naprakészen helytállni, és talpon maradni a bizonytalan gazdasági helyzet ellenére – mindenki tapasztalta már a stressz lesújtó hatásait.

Lehet, hogy a Biblia keletkezése óta megváltoztak a stressz leggyakoribb kiváltó okai, de az Ige idekapcsolódó útmutatásai és ígéretei máig ugyanúgy érvényesek, mint évezredekkel ezelőtt.

Isten békét ígér azoknak, akik Hozzá fordulnak

Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. Zsoltárok könyve 29:11 

Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. — Máté evangéliuma 11:28

Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek. — János evangéliuma 14:27

Imával kűzdj az aggodalom ellen

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat. Filippieknek írt levél 4:6–7 

Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad. Zsoltárok könyve 55:23 

Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok. Péter I. levele 5:7 

Maradj közel Istenhez

Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, mert ennek jó eredménye lesz. — Jób könyve 22:21 RÚF

Én magam megyek veled és nyugalmat biztosítok számodra. — Mózes II. Könyve 33:14 SZIT

Kinek szíve Reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik — Ézsaiás könyve 26:3

Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. — Zsoltárok könyve 16:8

Bízz Isten kimeríthetetlen szeretetében és gondoskodásában.

Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül! Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. — Máté evangéliuma 10:29, 31

A ki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? — Rómaiaknak írt levél 8:32

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. — Rómaiaknak írt levél 8:38–39