Gondolkoztál már azon, hogy mi történik veled a halálod után? Mi vár rád a “túlvilágon”? – Persze, ha egyáltalán létezik a túlvilág. Létezik a Mennyország? Ha igen, milyen? Boldog leszel ott? Megtalálhatod-e ott a szeretteidet? Miben különbözik majd az ottani életünk a földitől?

A Biblia sok mindent bemutat abból, ami a Mennyben vár ránk – leírja milyen hely lesz, milyenek leszünk, milyen testben élünk majd ott, milyen lesz az életünk. Emellett, többen beszámoltak halálközeli élményükről is, amikor egy pillanatra meghaltak, a Mennybe mentek, ahonnan aztán visszatértek, hogy elmeséljék élményeiket.

Az Ige szerint az egyik legjelentősebb különbség a földi és a mennyei élet között az, hogy a Menny egy tökéletes hely, amit Isten jelenléte tölt el, ahol élvezhetjük a földi élet minden szépségét és csodáját a bánat, a fájdalom, az üresség, a magány és a félelem nélkül, önzés, kapzsiság, gyűlölet és pusztítás nélkül, amit oly gyakran látunk, tapasztalunk a körülöttünk lévő világban.

Isten országát betölti majd a szeretet, a szépség, a béke, mindent körülölel a vigasztalás és megértés, tele lesz örömmel, együttérzéssel, de legfőképpen magának Istennek a szeretetével, aki mindenkinél jobban szeret minket. A Biblia arra tanít, hogy Isten a szeretet Istene, sőt Ő a szeretet Lelke. 1 Ezért az Ő otthona a Mennyek országa, a szeretet otthona, ahol nem lesz többé fájdalom, bánat, elutasítás, gyász vagy magányosság.2

A Bibliából tudjuk, hogy a túlvilágon nem valamiféle arctalan, test nélküli lelkek leszünk, formátlan füstfelhőként keringve a levegőben. A mostanihoz hasonló testünk lesz, a földön tapasztalt betegségek, kellemetlenségek, öregedés és fájdalom nélkül. 3 Élvezni fogjuk egymás társaságát, és örökké boldogan élhetünk majd, együttlétben azzal, aki teremtett és szeret minket.

Sok embernek téves benyomása van a Mennyországról. Egy kimondottan unalmas helyként képzelik el, ahol a keresztények felhőkön ülve hárfázgatnak és dicséreteket énekelnek Istennek. Bár, bizonyosan bárki kedvére hárfázhat, és természetesen, dicsérni fogjuk Istent, a mennyei életünk ennél sokkal többről szól majd és sokkal teljesebb lesz, mint itt a földön! Ráadásul, ott nem lesznek aggodalmak, betegségek, és a jelenlegi életünkkel ellentétben, nem kell küzdenünk a túlélésért és a stressz ellen. Azokkal a dolgokkal leszünk elfoglalva, amelyek valóban számítanak, és amelyek változást hoznak mások életében. Olyan dolgokba fektetjük majd az időnket, amelyek örömet okoznak és ösztönöznek a mindennapos fáradtság, az egyhangú rutin és az értelmetlenség helyett.

A Szentírás szerint Jézus Krisztus vissza fog térni, hogy velünk, az Ő gyermekeivel együtt uralkodjon a földön ezer éven keresztül. (Lásd: Jelenések könyve 20:1-4) Ezidő alatt, amelyet Millenniumként nevez, az lesz az egyik feladatunk, hogy a földön maradó embereknek segítsünk újjáépíteni, újjászervezni az életet és megváltoztatni az életszemléletüket. Isten királyságát hozzuk el a földre, ahol a szeretet, az igazság és az igazságosság uralkodik; ahol mindenkinek jut elég, és senki nem birtokol túl sokat.

A Biblia utolsó két fejezete egy óriási arany városról ír 4, amely a Millennium után leszáll a Mennyből az újonnan helyreállított földre, hogy Isten az emberekkel éljen. [Lásd Jelenések könyve 21:3.]] Azok, akik szeretik Őt, és elfogadták Jézust Megváltójuknak, együtt lesznek Vele ebben a csodálatos városban, ahol a leírás szerint, az utcák aranyból készültek, a várost körülvevő fal pedig tizenkétféle drágakőből.5

A jó hír az, hogy bárki beléphet a Mennyek országába, amennyiben Jézusba veti hitét és szívébe fogadja Őt. Bárki megtapasztalhatja azt az örömöt, a beteljesedést és örökké tartó szeretetet, amit Isten szánt részünkre az eljövendő életben, és még ha a földi élet nem is alakul át, mindannyian hordozhatunk egy kicsit ebből a mennyei életből a szívünkben, itt és most. Nem számít, hogy ki vagy, merre jártál, vagy mit tettél, Jézus megígérte, hogy megbocsát. Egyikünk sem elég jó ahhoz, hogy megérdemelje a Mennyországot; a saját érdemeink alapján, egyikünk sem kerülhetne oda. Isten ezért küldte a Fiát több mint 2000 évvel ezelőtt a földre. Jézus megfizette az üdvösségünk árát azzal, hogy meghalt az emberiség bűneiért. Ha hisszük, hogy Ő a Megváltónk, megkapjuk az örök élet ajándékát. Így szabadulunk meg annak a terhétől, hogy megpróbáljunk megfelelni és elég jónak lenni ahhoz, hogy a Mennybe jussunk, hiszen erre képtelenek lennénk. Mindannyian tökéletlen, gyenge emberi lények vagyunk.

Jézus a kereszthalálával mindannyiunk számára megnyitotta az örök életre vezető ajtót. Az üdvösség Isten ajándéka, amit nem érdemelhetsz ki, de el sem veszítheted azáltal, hogy túl rossz lennél hozzá. Jézus úgy szeret, ahogy vagy. Ismer téged. Ismeri a gondolataidat és mindent, amit valaha tettél, még a legmélyebb titkaidat is. Mindent tud rólad, és mégis szeret, mert az Ő szeretete végtelen.

A szeretete messze túlmutat mindenen, amit itt a földön megérthetünk vagy láthatunk. Isten szeretete képes betölteni a teljes ürességet és meggyógyít minden fájdalmat, vagy sérülést. A szeretete örömmel tölti el a szomorúság helyét, a fájdalmat nevetésre fordítja, beteljesülést nyújt a céltalanság és jelentéktelenség helyett. Bármikor hívhatod Őt, amikor szükséged van rá, és a szeretete veled lesz, hogy segítsen. Elfogadhatod a szeretetét pusztán az által, hogy imában kéred az üdvösség ajándékát, és Jézus örök helyet biztosít számodra a Mennyben. Ha kitárod szívedet Jézus előtt, és beengeded az életedbe, örökké veled lesz. Soha nem veszítheted Őt el! Ha egyszer már behívtad magadhoz, örökre biztosítja a helyedet a Mennyben. Ez a helyfoglalás soha nem törölhető, és a földi életed után örökre ott lakhatsz Vele együtt!

Bár az üdvösség ingyenes ajándék, Jézus azt szeretné, hogy miután befogadtad Őt a szívedbe, minden tőled telhetőt megtegyél, hogy másokat szeress, és beszélj nekik Isten mennyei országáról. Oszd meg másokkal az igazságot Jézusról, a szeretetéről, hogy ők is megtapasztalhassák ezt a csodálatos örömöt – mind ebben az életben, mind a következőben!

  1. Lásd János I. levele 4:8; János evangéliuma 4:24
  2. Lásd Jelenések könyve 21:4.
  3. Lásd a Korintusiaknak írt I. levél 15:50–53.
  4. Lásd Jelenések könyve 21:16.
  5. Lásd Jelenések könyve 21. fejezet