Egy keresztény számára a siker nem mérhető pénzben. A siker nem abban áll, hogy valaki a leggazdagabb vagy leghíresebb személlyé váljon, hanem az Isten által nekünk adott tálentumok legjobb felhasználásában. 1 Aki a legtöbbet hozza ki abból, amit kapott, az lesz igazán sikeres.

Mi ennek a módja?

Amikor Dávid király halálán volt, a következő tanáccsal látta el fiát, Salamont: „Tartsd meg, amit Istened, az ÚR rád bízott! Járj az ő útján, tartsd meg rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit,  ahogyan meg vannak írva Mózes törvényében.  Akkor boldogulsz mindenben, amit teszel és mindenütt, ahová fordulsz.“ [ [Királyok 2:3]] Dávid szerint akkor vagyunk sikeresek, ha Istent követjük és engedelmeskedünk Neki, ami némi erőfeszítéssel járt Salamon részéről.

Erőfeszítés?

Úgy tűnik, hogy a Biblia nagyra értékeli a jó munkát. Mózes első könyvében arról olvasunk, hogy a kezdetben Isten hat napig dolgozott a világ megteremtésén, majd amikor úgy látta, hogy jó munkát végzett, örömét lelte az eredményben. 2 Jézus azt mondta, azért jött, hogy annak dolgait cselekedje, Aki elküldte Őt. 3 Azt is olvashatjuk, hogy a földön végzett tetteinket Isten megpróbálja és megjutalmazza majd. 4

Ez azt jelenti, hogy minél keményebben dolgozunk, annál sikeresebbek leszünk?

Nem feltétlenül. Mindenesetre Jézus nem akarja, hogy a munkánk nyomást helyezzen ránk vagy stresszt okozzon. Azt mondta: „A békességemet hagyom nektek.  Az én békémet adom nektek, de nem úgy, ahogyan a világ adja.  Ne nyugtalankodjatok, és ne féljetek!“ 5

És mi van akkor, ha én már most is stressz alatt vagyok?

Ő akkor is segíthet neked! „Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.“ 6

Ez a szám ilyen és hasonló kérdésekre ad választ. Remélem, örömöd leled majd az olvasásában.

  1. Lásd: Máté 25:14-30
  2. Lásd: I. Mózes 1:31
  3. Lásd: János 9:4
  4. Lásd: I. Korinthus 3:13-15
  5. János 14:27, Egyszerű fordítás
  6. Ézsaiás 40:29-31