Mérd fel a helyzetet és tűzz ki célokat. Készíts egy listát azokról a területekről, amelyeken változtatni szeretnél, és hogy mit tehetnél a változások érdekében. A célok és tervek írásba foglalása segít kikristályosítani a gondolatokat és megerősíteni az elkötelezettséget.

Tervezd be a változásokra szánt időt az időbeosztásodba. Egy határozott terv nélkül, vélhetően, a jó szándék is hamar feledésbe merül, vagy teljességgel elvész a sürgető tennivalók sűrűjében.

Mindenekelőtt Jézusra támaszkodj, ne pusztán az akaraterődre, az értelmedre vagy a természetes adottságaidra. A Biblia azt mondja: “keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” 1

Isten Igéjéből meríts útmutatást és bátorítást. Azt ígéri: “Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járj…” 2 Egy online Biblia program, egy konkordancia, vagy egy bibliatanulmány segíthetnek, hogy megismerd az Igét azokban a témákban, amely területeken változni szeretnél.

Csatlakozz, vagy szervezz magad egy közösséget. A hasonlóan gondolkodó emberek társasága pozitív megerősítést és erkölcsi támogatást nyújt – mindkettő katalizátorként hat a változásra. “Sokkal jobban van dolga a kettőnek, mint az egynek; mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból.”3 “Miképpen egyik vassal a másikat élesítik, a képen az ember élesíti az ő barátjának orcáját.”4

(Lásd szintén az Újfordítású Biblia megfogalmazását: “… egyik ember formálja a másikat.” 5)

Kérj meg másokat, hogy imádkozzanak érted. A Biblia azt mondja, hogy a közös imádság eredményt hoz. “Ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.” 6

Köszönd meg Istennek hittel, hogy meghallgatta imádságodat és megerősített téged a szükség idején. “Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!”7

Ne add fel! Amikor elbuksz, kérd Istent, hogy adjon erőt újra megpróbálni. “Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért…”8 “Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja.”9

Mindig higgy abban, hogy Isten segítségével meg tudsz változni. Támaszkodj azokra az igeversekre, amelyek növelik a hitedet. “Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.”10 és “ha valaki Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.”11.

 1. Máté evangéliuma 6:33
 2. Zsoltárok könyve 32:8
 3. Prédikátor könyve 4:9
 4. Példabeszédek könyve 27:17
 5. Péld. 27:17RUF
 6. Máté evangéliuma 18:19
 7. Zsoltárok könyve 100:4
 8. Példabeszédek könyve 24:16
 9. Zsoltárok könyve 37:24RUF
 10. Filippieknek írt levél 2:13
 11. Korintusiaknak írt II. levél 5:17