Röviddel azután, hogy Jézus egy egész tömeget gyógyított meg és 4000 embernek adott enni mindössze hét kenyér és néhány hal segítségével, 1 megkérdezte tanítványait, hogy mit mondanak Róla az emberek. Elmondták, hogy egyesek Keresztelő Jánosnak gondolják, mások szerint pedig Illés, Jeremiás vagy valamelyik másik régi próféta tért vissza a halálból. A válaszokból kiderült, hogy a legtöbb ember nagy tisztelettel tekintett Jézusra és nagy prófétának tartotta, azonban az igazságtól még így is messze jártak.

Jézus ezután megkérdezte, hogy a tanítványai kinek mondták Őt. Elképzelem, amint a tanítványok fejüket lógatva, vagy egymásra sandítva álltak, nem tudva, mit válaszoljanak. Majd Simon Péter, aki a legszókimondóbb volt közöttük, bátorságát összeszedve kimondta, amit gondolt és helyesen azonosította Jézus igazi kilétét és célját: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.“ 2

A Biblia sokféleképpen mutatja be Jézust. Például Ő a Világ Világossága, 3 a Jó Pásztor, 4 az élő Isten, 5 a barátunk, 6 és a Megváltó. 7

Függetlenül attól, hogy mások miként jellemezték Jézust, mindannyian megtapasztalhatjuk Őt a saját magunk módján. Jézus tudja, hogy hol tartunk és gyakran olyan módon jelenti ki magát nekünk, amire éppen szükségünk van, vagy amit személyesen fel tudunk fogni.

Ahelyett, hogy az Activated jelen számában megpróbálnánk egy konkrét képet festeni Jézusról és munkájáról, megpróbálunk segíteni, hogy növekedni tudj a Vele való kapcsolatodban és jobban megismerd a soha meg nem szűnő szeretet forrását. 8

Szerinted ki Ő?

  1. Lásd: Máté 15:29-38
  2. Máté 16:16
  3. Lásd: János 8:12
  4. Lásd: János 10:11
  5. Lásd János 10:30
  6. Lásd János 15:15
  7. Lásd: Apostolok Cselekedetei 4:12
  8. Lásd: Ézsaiás 54:10