Gondolkodtál már azon, hogy vajon Isten akarata-e, hogy boldog légy? A számos keresztény könyvben található népszerű felfogás szerint “Isten jó dolgokat tartogat számodra. Azt szeretné, hogy élvezd az életet, gyarapodj és légy boldog”. Ez azonban a világegyetem Istenét egy kozmikus Mikulássá alacsonyítja le. Elmondunk egy kis imát, hogy tájékoztassuk Őt, mi szerepel a listánkon, aztán ha a kérésünk nem jelenik meg a fa alatt, Őt hibáztathatjuk, mert nem sikerült boldoggá tennie minket.

A Biblia szerint, Isten két dolgot kér tőlünk: először is, azt akarja, hogy fogadjuk el a Fiát Megváltónknak. “Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr.”1

Másodszor azt szeretné, hogy “Fia ábrázatához hasonlatosak legyünk”. 2 Ezt gyakran úgy éri el, hogy olyan helyzeteket teremt az életünkbe, amelyek csiszolgatnak rajtunk, és kikezdik a hibáinkat. A folyamat közepette, persze, nem mindig érezzük magunkat ’boldognak’.

Ugyanakkor, Jézus első feljegyzett prédikációja a boldogságról szól! A hegyi beszédben 3 Jézus kilenc dolgot sorol fel, hogy kövessük ezeket az életünkben. E kilenc dolog eredményét az eredeti szöveg a ‘makarios’ szóval fejezi ki. Az Újszövetségben több mint 50 alkalommal fordul elő ez a kifejezés, és a fordítása általában “boldog” vagy “boldogságos”.

Jézus azonban másként határozza meg a boldogságot, mint mi. Az Ő szemében nem egy megfoghatatlan érzelemről van szó, és nem a fizikai és anyagi dolgokon alapul. C. S. Lewis „Mere Christianity” (Keresztény vagyok) című könyvében azt mondja, hogy hiábavaló a boldogságot Istentől függetlenül keresni: “Mármost, Isten úgy tervezte meg az emberi gépezetet, hogy saját maga, Isten, legyen a hajtóanyag. …Ezért helytelen arra kérni Istent, hogy a magunk módján tegyen boldoggá bennünket, anélkül, hogy törődnénk a vallással. Isten nem tud magától távol boldogságot és békét adni, mivel az nincs ott. Nem is létezik ilyesmi.”

Szóval, Isten tényleg az akarja, hogy boldog légy? Igen, azt akarja. De nem akarja, hogy a múló boldogságot keresd a magad erejéből, hanem inkább, hogy igazi boldogságban és tartós örömben legyen részed, amit csak Ő adhat meg. “Boldog az a nép, amelynek az Úr az ő Istene.”4

  1. Filippi 2:9-11
  2. Róma 8:29
  3. Lásd Máté 5:1-12.
  4. Zsoltárok 144:15