Számos szerepkör elnevezés, titulus segít pontosítani ismertetőjegyeinket. Ilyenek, például a szülő, gyermek, diák, munkatárs, csapattárs, házastárs, barát kifejezések, melyek mindegyike életünk különböző részeire vet fényt.

A Szentírásban Istent is rengeteg névvel és címmel – valójában, több száz különböző kifejezéssel illették. A legismertebbek közé tartoznak a Király (95. Zsoltár), a Pásztor (23. Zsoltár), a Gyógyító (Mózes II. könyve 15), a Gondviselő (Mózes I. könyve 22.), vagy az Atya (Rómaiaknak írt levél 8).

Ez a rengeteg név és cím támpontot ad, hogy milyen is lehet Isten személyisége. A bibliai idők kultúrájában a név nem annyira a személyazonosításra szolgált, hanem sokkal inkább a személy jellemére utalt. Isten különböző elnevezései különböző történeteket mesélnek el, és betekintést nyújtanak karaktere különböző aspektusaiba, hogy ki is Ő.

Keresztényként arra törekszünk, hogy egyre inkább Istenhez hasonlatosak legyünk. A nevek, amelyekkel felruházzuk Őt, számunkra segítenek, hogy viszonyulni tudjunk Hozzá és megérthessük személyiségének tulajdonságait. Egy erős kapcsolat kiépítéséhez gyakran kulcsfontosságú megérteni a másikat. Pontosan ez az, amire Isten is törekszik, hogy egy erős, bensőséges viszonya lehessen velünk.

“Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”1

Jézus mindenkit hív. Nem számít, ki honnan jött, vagy mit tett – mindannyian átadhatjuk Neki a terheinket, és “nyugalmat találhatunk”. A nevén szólíthatjuk és válaszokat kaphatunk. (Lásd Zsoltárok könyve 99:6). Magazinunk jelen száma is erre invitál, hogy kerülj közelebb Hozzá, hogy jobban megismerhesd Őt.

  1. Máté evangéliuma 11:28-29 REV