Természetemnél fogva aggódó típus vagyok, szinte állandóan külömböző aggályaim foglalkoztatnak.

Persze én is “multitaszkingoló” vagyok – szeretek egyszerre több fronton működni. Szinte bármivel képes vagyok foglalkozni miközben párhuzamosan aggódom. Például, ma reggel is megpróbáltam a napi szokásomhoz hűen elcsendesedni, hogy néhány oldalnyi elmélkedésre érdemes írást olvassak. Azért mondom, hogy “megpróbáltam”, mert közben folyamatosan aggódtam, hol az előttem álló heti munka felől, vagy a folyamatban lévő egészségi problémákról, vagy a közelgő utazás miatt. Egyszer csak, azonban, ez a mondat, mintha leugrott volna a lapról: “A Bibliában több mint 100 alkalommal szerepel a ’ne félj’ felszólítás.” Azt hiszem, Isten jól ismeri az aggodalomra és félelemre való hajlamunkat.

Gyerekként félünk a sötétben, a mumustól az ágy alatt, vagy a fogorvostól.

Egy pár évvel később rájövünk, hogy a mumus nem létezik, és a fogorvos tudja, mit csinál, ugyanakkor pedig félünk az iskolai zaklatóktól, vagy attól, hogy zavarba jövünk a barátaink előtt, vagy hogy rosszul szerepelünk a keddi matek vetélkedőn.

Még néhány év múlva félünk a pattanásoktól, a fogszabályzótól, és hogy nem vagyunk elég népszerűek.

Hamarosan pedig, félünk az első munkahelytől, és aggódunk a jövőnk miatt, hogy mi lesz belőlünk. Félünk hogy kudarcot vallunk a tanulmányainkban, vagy a kapcsolatainkban. Félünk csalódást okozni a családnak, barátoknak. Félünk a gazdasági összeomlástól, féltjük gyermekeink boldogságát és jólétét, és félünk a betegségektől és a haláltól.

Lehet, kinövünk az egyes félelmeinkből, de magát a félelmet, úgy tűnik, soha nem tudjuk kinőni.

Az sem segít, hogy manapság úgy tűnik, egyre több mindentől félhetünk. Elég ha csak elolvasod az újságot, vagy megnézed a híreket, és egyből láthatod miről beszélek – háború, bűnözés, terrorizmus, halálos betegségek, új vírusvariánsok, természeti és ember okozta katasztrófák, és persze a világgazdaság helyzete és annak következményei.

Isten minden félelemmel szemben választ ad a Bibliában:

“Problémád van a munkahelyen? Szörnyű munkatársak balhéval fenyegetnek? Ne aggódj! Akaratodat állítsd az Én oldalamra, és elintézem a problémát!” 1

“Háborúk és a terrorizmus miatt aggódsz? Ne félj! Bízd rám az életed és a családod, mert gondoskodom rólad.” 2

“Félsz a természeti katasztrófáktól? Aggódsz a földrengések, cunamik vagy hurrikánok miatt? Ne tedd! Fedezve vagy, mégpedig a legjobb biztosítási szerződéssel, amit kérhetsz!” 3

“Fizikai szenvedésen mész keresztül – talán életveszélyes betegséggel küzdesz? Ne félj! Mert mindenen keresztül veled leszek, hogy megvigasztaljalak és fogjam a kezed.” 4

“Hamis módon megvádoltak, félted a jó hírneved és rettegsz a jövőd miatt? Ne aggódj! Ismerem az igazságot, és gondoskodom róla, hogy minden kiderüljön.” 5

“A világ ijesztő tud lenni! Talán néha aggaszt, milyen veszélyes környéken élsz. Ne nyugtalankodj! Ha gondoskodom a madarakról és a virágokról, miből gondolod, hogy nem fogok gondoskodni rólad?” 6

“Tudom, hogy afelől gyötrődsz, hogy el tudod-e tartani a családod.  Már eddig is nehéz volt megélni, a számlák pedig egyre csak gyűlnek. Ne félj! A világ és benne minden az enyém. Örömömre szolgál, hogy gondoskodhatok a szükségleteid felől. Csak kérj!” 7

Ahogy jobban belegondoltam, rájöttem, hogy Istennek minden lehetséges szerencsétlenségre van egy vészterve. Minden aggodalomra ott van a keze ügyében egy megoldás. Mi több, az az Ő öröme, hogy gondoskodik rólunk! Nem tekint minket bosszúságnak, ha félelmeinkkel és aggodalmainkkal fordulunk hozzá. Inkább olyan Ő, mint egy szerető Atya, aki felkarol minket, és gyengéden azt mondja: “Megértem. Miért nem hagyod rám ezt a félelmet, és hagyod, hogy én kezeljem helyetted?” 8

“Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten” – írta Pál – “hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.” 9

  1. Lásd Mózes V. könyve  31:6.
  2. Lásd Ézsaiás könyve 54:14.
  3. Lásd Zsoltárok 46:2.
  4. Lásd Zsoltárok könyve  23:4.
  5. Lásd Ézsaiás 51:7.
  6. Lásd Lukács evangéliuma 12:7.
  7. Lásd Lukács evangéliuma 12:32.
  8. Lásd Péter I. levele 5:7.
  9. Timóteusnak írt II. level 1:7 REV