Hogyan válik jobbá az életedet, ha olvasod Isten Igéjét?

Táplálék a lelkierő és a fejlődés érdekében. Ahogyan a szervezetednek is szüksége van táplálékra a túléléshez és az erősödéshez, a lelkednek is szüksége van az Isten Igéjéből származó lelki táplálékra. Ez a kis hasonlat többször felbukkan az Ó- és Újszövetségben egyaránt:

Jézus Mózest idézte, amikor azt mondta: “Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik”. 1

Jób szenvedése közepette így nyilatkozott: “szájának beszédeit többre becsültem, mint életem táplálékát.” 2

Dávid király így szólt az Úrhoz a 119. zsoltárban: “Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél [édesebb] az az én számnak!” 3

Péter apostol az új keresztényeknek írva arra intette őket, hogy ” mint újszülött csecsemők az ige tiszta, hamisítatlan tejét kívánjátok.” 4

Mélyebb kapcsolat Jézussal.  Egy csodálatos és kiteljesedő személyes kapcsolatot kezdtél Jézussal, amikor megkérted, hogy jöjjön a szívedbe. A legjobb barátod szeretne lenni, és egyben a tanácsadód, tanítód, vezetőd és még sok minden más is! Az út, hogy közelebbről megismerd Őt, az Igéjén keresztül vezet. Különösen a négy evangélium tárja fel milyen is az Ő természete, személyisége, hatalma és szeretete.

Egy kétirányú kapcsolatot szeretne veled, egy adok-kapok viszonyt. A Bibliát olvasva nemcsak azt tudhatod meg, hogy mit tartogat számodra, hanem azt is, hogy mit szeretne tőled.

Úgy gondolj a szavaira, mint személyesen számodra írt szerelmes levelekre, melyeknek küldője jobban ismer és jobban törődik veled, mint bárki más.

Igazság és szabadság. Úgy tűnik, manapság, hogy bármerre is nézünk, találunk valakit, aki éppen “az igazságot” dobja piacra valamilyen új könyv, program vagy termék formájában. Kinek kellene hinned – és mennyibe kerül neked?

Nos, Jézus az igazi. “Ha megmaradtok az én beszédemben” – ígéri – “bizonnyal az én tanítványaim vagytok. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.” 5

Biztos lehetsz abban, hogy a Biblia az igazságot mondja. Merülj bele a tanításaiba, és megismered azt az irányadó normát, amelyhez minden dolgot mérhetsz.

A hit fejlődése. A hit Isten Igéjének hallásából és befogadásából fakad 6 Annak érdekében, hogy növekedjünk benne és felnőtt keresztényekké váljunk, olvasnunk és hinnünk kell az Igét. 7 Egy nyitott elme és egy befogadó szív megérti Isten Igéjét, amikor olvassa és tanulmányozza azt, a hite pedig növekszik.

Élet Isten örömében. Tartós az az öröm, ami Jézus szerető példájának és parancsolatainak követéséből származik, és az Ige elárulja, hogyan tehetsz rá szert. Jézus azt mondta: “Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. … Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen.” 8

Elégedettség és lelki béke. Igéjének tanulmányozásával megérted majd az Isten szeretetteljes útjait. Íly módon nyerhetsz hitet arra – bármilyen körülmények között találod is magada – hogy Ő veled van, és a legjobb érdekeidet tartja szem előtt. “Bízd magadat Istenre, és légy vele békességben, mert jó származik rád ebből.” 9 Amikor megviselnek a csalódások, akadályok és kudarcok, segít a megfelelő perspektívába helyezni a dolgokat, ha egy kis időt szánsz Isten Igéjének olvasására.

Válaszok és megoldások. Ha neked kérdéseid vannak, akkor Istennek válaszai.  Ha problémáid vannak, akkor Neki megoldásai. Életed során, amikor útmutatásért imádkozol, minden problémával szemben megtalálhatod a szükséges erőt, ha olvasod az Igéjét, és figyeled, amit személyesen a szívedhez szól. Ha már megismerkedtél az írott Igében található lelki alapelvekkel, isteni bölcsességgel és gyakorlati tanácsokkal, meglátod, az Úr megmutatja, hogyan alkalmazd azokat a saját hétköznapjaidban felmerülő kérdésekre és problémákra. Olyan lesz az Ige, mint a fény, amely bevilágítja az előtted álló utat. 10

Isten akarata. Istennek terve van az életeddel. Tudja, mi a legjobb számodra. Ha tehát, megtanulod hogyan találd meg útmutatásait a döntéseidhez, akkor bízhatsz abban, hogy a végén mindent megold. De vajon honnan tudhatod az adott helyzetben mi a legjobb Isten akarata szerint? Honnan tudhatod meg “Isten akaratát”?

A Bibliában leírt Ige az Istennek az ismert, bizonyos és kinyilatkoztatott akarata. Tehát, mielőtt döntést hoznál, nézd vissza mit mondott Isten már korábban. Igazítsd döntéseidet az Igében szereplő hasonló helyzetekhez, illetve az Ige alapelveihez. Azt is kérheted, hogy Isten közvetlenül szóljon a szívedhez, és mutassa meg akaratát az adott helyzetben.

Isten Igéjének szintén hatalma van megváltoztatni, ahogy az élet problémáira tekintesz. Képes rá, hogy “gondolkodástokban megújulva átalakuljatok, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes.” 11

Az istenfélő élet modellképe. A Biblia tele van olyan hétköznapi emberek történeteivel, akiket a hitük és Isten iránti szeretetük hajtott a sűrű nehezségek idején, és ez tette őket naggyá az Ő szemében. Sokat tanulhatunk, és rengeteg erőt meríthetünk példájukból. Számos hitépítő beszámolót találhatunk, amikor Isten megmutatta mennyire szereti és hogyan gondoskodik gyermekeiről, hogyan védelmezi őket, ellátja minden szükségüket. Ugyanakkor arról is olvashatunk, hogy mit ne tegyünk, illetve milyen következményekkel jár, ha valaki megsérti az Ő lelki elveit. ” Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk.” 12

Isten ígéretei. Isten megígérte, hogy megvédi és megtartja gyermekeit, gondoskodik róluk, és velük van a bajban. Ígéreteinek némelyike egyetemes jellegű, mint például: “Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” 13. Mások eredetileg konkrét egyénekhez, bizonyos embercsoportokhoz szóltak, de enek ellenére ugyanúgy alkalmazhatjuk a lelki alapelveket a saját helyzeteinkre, és kérhetjük, hogy Isten lépjen közbe érdekünkben, ahogy azt mások életében is tette.

Az Igét tanulmányozva megismered Isten ígéreteit, és megtanulod hogyan követelheted azokat az imáidban. Amikor ezt teszed, az mutatod, hogy hited van bennük.

Több szeretet. Nehéz követni Krisztus azon irányadását, hogy “szeresd felebarátodat, mint önmagadat” 14, hiszen a “felebarátaid” azok, akikkel rendszeresen érintkezel, ők azok akikkel időnként nehezen jössz ki és akiket emiatt a legnehezebb szeretni. Hol találod meg a “keresztény kegyelmet”, hogy elnézd a főnököd basáskodását, a munkatársad féltékenységét, a szomszédban bulizók zajongását, vagy még ezeknél is rosszabbat? Hogyan tanulhatsz meg úgy szeretni, ahogy Jézus szeretett? Ahogy közelebbről megismered Istent és a Bibliát, a Szentlélek segít neked, hogy megértőbb, könyörületesebb és toleránsabb legyél másokkal szemben 15

 1. Máté evangéliuma 4:4; Mózes V. könyve 8:3
 2. Jób könyve 23:12
 3. Zsoltárok könyve 119:103
 4. Péter I. levele 2:2 REV
 5. János evangéliuma 8:31-32
 6. Lásd Rómaiaknak írt levél 10:17.
 7. Lásd Péter I. levele 2:2.
 8. János evangéliuma 15:10-11 RUF
 9. Jób könyve 22:21 REV
 10. Lásd: Zsoltárok könyve 119:105.
 11. Rómaiaknak írt levél 12:2 SZIT
 12. Rómaiaknak írt levél 15:4 RÚF
 13. Jóel könyve  2:32; Rómaiaknak írt level 10:13 REV
 14. Máté evangéliuma 22:39
 15. Lásd Galatáknak írt levél 5:22-23.