Az egyik kedvenc karácsonyi történetem egy idős suszterről szól, aki egyszer, szenteste azt álmodta, hogy másnap Jézus meglátogatja őt.1 Az álom annyira valósnak tűnt, hogy meg volt győződve, valóra fog válni.

Másnap reggel felkelt, feldíszítette a boltját, és leült, hogy várja Őt.

Teltek múltak az órák, Jézus azonban nem jött. A téli hidegből menedéket keresve egy öregember lépett be az ajtón, Beszélgetésbe elegyedtek, miközben nem tudta elkerülni a suszter figyelmét az öregember lyukas cipője. Felnyúlt a polcra, és adott neki egy pár új cipőt mielőtt ismét útnak indult volna.

Jézus még mindig nem jött el. Egy asszony kopogott az ajtón, hogy egy kis alamizsnát kérjen a családja részére, mert aznap még nem ettek. A suszter odaadta neki az ebédjét, amit saját magának készített, aztán újra leült, hogy várja Jézust.

Ehelyett egy síró gyermek hangját hallotta meg a boltja előtt. Egy kisfiú volt az, aki eltévedt és nem találta a szüleit. Mivel ekkoriban a telefon még nem létezett, felvette a kabátját, bezárta a boltot, és hazakísérte a fiút a néhány háztömbnyire lévő címére.

Este szomorúan gondolt vissza a történtekre, mert az álma nem vált valóra. „Ó Jézusom, miért nem jöttél el?

Ekkor azonban, mintha csak hangot hallotta volna, amely azt mondta: “Ma háromszor is jártam nálad. Én voltam a fázós lábú ember. Én voltam az asszony is, akinek ételt adtál enni. És én voltam az utcán síró kisfiú.”

Jézus eljött, a suszter pedig tudtán kívül gondoskodott Róla.2

A modern világ egyik ellentmondása, hogy a karácsonyt így vagy úgy ünneplő emberek többsége soha nem hallotta a karácsony igazi történetét. Még azok között is, akik láttak már valamilyen jászolt, Jézus születéséről szóló képet, karácsonyi filmeket, és azonosítani tudják a szereplőket – Máriát, Józsefet, a kis Jézust, a pásztorokat, és a bölcseket, az angyalt – valójában sokan nem tudják, mi történt velük, vagy miért fontos ez az egész.

Ez aligha az ő hibájuk. A karácsonyi körforgást elárasztották a kereskedelmi érdekek, amelyek elvonják a figyelmet a valódi üzenetéről. Őszintén azt gondolom, legtöbbünkre ráférne, hogy újra felidézzük a történetet, ezért ebben a karácsonyi kiadásban egy külön cikk részletesen elmeséli azt.

Kívánok számodra és szeretteid részére csodálatos és boldog karácsonyt!

  1. Ez a történet Leo Tolsztoj “Ahol a szeretet, ott van az Isten” című novellájából egy átdolgozott részlet.
  2. Lásd Máté evangéliuma 25:37-40.