A Biblia tele van meglepő és váratlan eseményekkel, és ez alól a karácsonyi történet sem kivétel.

Lukács evangéliumának első fejezete a bevezetés. Az akkori szokásoknak megfelelően Zakariás a templomban végezte teendőit, a gyülekezet pedig odakint imádkozott. Miközben ott állt és tömjént égetett, hirtelen egy angyal jelent meg mellette.

Nagyon megijedt, ahogy észrevette őt, de az angyal vigasztaló szavai hamarosan eloszlatták nyugtalanságát: “Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, akit nevezz Jánosnak.” 1

Nem Zakariás volt az egyetlen, akit megriasztott az angyal, amint hirtelen megjelent! Hat hónappal később Gábriel angyal meglátogatta Máriát is. “Örülj, kegyelembe fogadott!” – mondta – “Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között!” 2.

“Mária megdöbbent e szavakon, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.” 3 Hatalmas bejelentés volt ez, hiszen Mária még nem volt együtt egyetlen férfival sem.

Amikor Mária vőlegénye, József megtudta, hogy menyasszonya terhes, azt gondolta, titokban hagyja el őt, nehogy rosszhírbe kerüljön. Azonban, míg ezt tervezgette, megjelent neki az Úr angyala, aki azt mondta: “ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.” 4

Azon az éjszakán, amikor megszületett Jézus Betlehemben, pásztorok vigyázták a nyájukat. “Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége.”5 Az angyal azt mondta nekik, hogy ne féljenek, mert megszületett a Megváltó Dávid városában. Hirtelen az angyallal együtt mennyei seregek sokasága tűnt fel, dicsérve az Istent.

Természetesen a legjelentősebb és legcsodálatosabb meglepetés a jászolban fekvő, gondosan bebugyolált kisded Jézus volt. Ő az, aki megváltoztatta a történelem menetét – Emmanuel (Isten velünk), a királyoknak Királya, az uraknak Ura, a világ Megváltója 6.

  1. Lukács 1:13 RUF
  2. Lukács 1:28
  3. Lukács 1:29-31 RUF
  4. Máté 1:20-21 SZIT és RUF
  5. Lukács 2:9 SZIT
  6. lásd Lukács 2:8-14