Hogyan lehet összeegyeztetni a gonosz és a szenvedés létezését a mindenható, mindentudó és minden jót akaró Istennel? – Az idők során mindig is nehéz volt az embereknek megbírkózniuk ezzel a kérdéssel. Évezredek óta foglalkoztatja ez a különböző vallások és kultúrák filozófusait, sőt minden embert, aki valaha is szembesült fájdalommal, veszteséggel, vagy igazságtalansággal.

Az itt található cikkek is ezzel a témával foglalkoznak, hogy vajon, miért engedi meg Isten a rossz dolgokat. Mielőtt azonban belemerülnénk, talán fogalmazzuk át a kérdést, és gondolkozzunk el azon, hogy voltaképpen hol van Isten a legfájdalmasabb és legsérülékenyebb időszakainkban. Az alábbi történet már szerepelt magazinunk egy korábbi számában, de megérdemli, hogy most újra megosszuk:

Észak-Angliában, egy súlyos sújtólégrobbanás következtében több bányász is a föld alatt rekedt, akiken már nem tudtak segíteni. A bánya bejáratánál hatalmas tömeg gyűlt össze, köztük az elhúnyt és haldokló bányászok hozzátartozói.

“Nagyon nehéz megértenünk, hogy Isten miért hagyta, hogy egy ilyen szörnyű tragédia történjen.” – mondta Dr Handley Moule, egy lelkész, akit felkértek, hogy szóljon a tömeghez. “Van otthon egy régi könyvjelzőm, amelyet édesanyámtól kaptam. Selyemből van szőve, és amikor a rossz oldalára nézek, nem látok mást, csak a szálak kusza tömegét. Úgy néz ki, mint egy elrontott szövet! Az ember azt hinné, hogy aki készítette, nem tudta, mit csinál. Azonban, amikor megfordítom, és megnézem a másik felét, egy gyönyörű hímezésben láthatóvá válik az üzenet: ’Isten a szeretet!’ Jelenleg a tragédiának csak a rossz oldalával szembesülünk, de egy napon képesek leszünk más szemszögből is meglátni a történteket, és akkor majd megértjük”.

Isten Igéjének ígéretei szerint, Neki mindig célja és terve van, bármi is történjen azok életében, akik Őt szeretik.1 Néha azonban “kikutathatatlanok az ő útjai”, 2 és bíznunk kell, hogy később majd megértjük mindazt, amit most nem. Pál apostol szavai is erre utalnak: “Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre.”3 Még amikor nehéz időszakon mész is keresztül, bárcsak éreznéd, ahogy körülölel és megvéd Isten szeretete, amíg ki nem jutsz belőle!

  1. Lásd Róma 8:28.
  2. Róma 11:33 RUF
  3. 1 Korinthus 13:12