Az életünk gyakran annyira elfoglalt, hogy kevés idő marad a lelkiekre. Nehezen találunk időt arra, hogy kommunikáljunk Istennel vagy olvassuk az Igét és a jelenlétében legyünk. Mintha valamilyen különleges gravitációs erő húzna a mindenapi élet terhei felé, megnehezítve az Istennel való közösséget, ahol pedig igazi lelki erőt és kegyelmet találhatnánk ezeknek a terheknek az elviselésére.

Ennek hatására pedig nehezen találunk erőt és meggyőződést ahhoz, hogy hitünket megosszuk másokkal. Amikor túlságosan elfoglaltak vagyunk, amikor saját ügyes bajos dolgaink foglalják le minden gondolatunkat, hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy mások is vannak körülöttünk és nekik is lehetnek gondjaik, amik sokszor a sajátunknál sokkal komolyabbak, ráadásul sok esetben ezek az emberek nem ismerik Istent, így nincs kihez forduljanak segítségért.

A mi esetünkben, akármivel kell is szembenéznünk, Isten mindig mellettünk van, hogy segítsen. A világban azonban a legtöbben nem ismerik Őt, így nincs kihez forduljanak, nem ismerik az Istenben való hitből fakadó belső békét és azt a tudatot, hogy Isten örökké velünk lesz és mellettünk marad. Sokan pedig soha nem is fogják ezt megtudni, ha mi nem mondjuk el nekik.

Imádkozzunk, hogy saját áldásaink ne tegyenek vakká mások szükségeivel szemben és ne aggódjunk saját bajaink miatt annyira, hogy nem vesszük észre mások igényeit. Inkább kérjük Istent, hogy segítsen észrevennünk, hogy amikor másokat az utunkba vezet, azt nyilván egy bizonyos céllal teszi. Azt akarja, hogy észrevegyük őket és meglássuk, hogy őket is Saját képére teremtette és mindegyikükért meghalt.

Drága Istenem, kérlek, tölts meg a Lelkeddel, a Belőled fakadó könyörületességgel és szeretettel, hogy úgy beszéljek másokkal, ahogy Te tennéd. Sőt, arra kérlek, hogy beszélj rajtam keresztül ezekhez az emberekhez, hogy a Te gyengéd és szerető szavaid szóljanak az ajkamról és a Te gondoskodásod és igazságod follyon rajtam keresztül feléjük.

Szívük legsötétebb sarkait is világítsa meg a Te világosságod és szereteted. Adj nekik nyugalmat a küzdelemben, békét az aggodalomban és boldogságot a bánat helyébe. Vígasztald és bátorítsd őket és a félelem helyére adj nekik hitet. Kérlek, használj engem, hogy segítsek ebben, amikor ez az akaratod.