Lukács szerint, Jézus születésének éjszakáján, a pásztorok őrizték a nyájukat a közeli mezőkön, amikor megjelent nekik egy angyal, hogy bejelentse a Megváltó születését. Majd angyalok egész sokasága ragyogott fel az égen, akik az Istent magasztalták: “Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”1

Ez az éjszaka egy új kezdetet hirdetett Isten és az emberiség kapcsolatában. Jézus betlehemi születése lezárt egy korszakot, és egy új fejezetet nyitott meg, ami gyógyulást, megbocsátást, szabadítást hozott, és újrakezdést ígért mindazoknak, akik Jézust Úrnak és Megváltónak fogadják el.

A karácsony egy ünnepi alkalom, de ugyanakkor az elmélkedés, a felfedezés és a változás ideje is lehet. Fogadok, hogy azután az éjszaka után a pásztorok élete már sosem volt ugyanaz, mint ahogy több milliárd ember élete is örökre megváltozott azóta.

Nos, ahogy e cikket írom, az újrakezdés a személyes életemet is meghatározza. Megannyi év után, amit az Activated magazin szerkesztésével töltöttem, ez a szám az utolsó munkám. Aggodalomra azonban semmi ok! A magazin folytatódik tovább Gabriel és Sally García szerkeszők vezetésével, én pedig pedig ezután is figyelemmel kísérem majd az itt megjelenő írásokat.

A magam és az Activated minden munkatársa nevében nagyon boldog karácsonyt és Isten áldásaival és gondoskodásával teli újévet kívánok!

  1. Lukács 2:14 RUF