A világ nagy vallásai közül némelyik nem hiszi hogy az ember személyes kapcsolatban állhat Istennel. Az imádatuk szerint valahogy úgy tekintenek Rá, mint egy legfelsőbb lényre, vagy mint arra az uralkodó erkölcsi alapelvre, ami meghatározza a világegyetemet. Istent általában olyan lénynek tekintik, aki meglehetősen távol áll az emberi szükségletektől és körülményektől. A Biblia azonban azt mondja nekünk, hogy Isten igenis személyesen törődik mindannyiunkkal, és ahogy az apa megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik őt szeretik. (Zsoltárok 103:13).

Más vallások, felismerve a élővilág elképesztő csodáját és a természet egyensúlyát, arra a következtetésre jutottak, hogy Isten maga a fizikai teremtés, és így minden, amit látunk, Isten megnyilvánulása vagy része. Nos, mivel Ő az, aki hatalma által mindent megteremtett, bizonyos értelemben Isten tényleg része mindennek, és minden az Ő része, egészen az ég hatalmas galaxisaitól a legapróbb atom összetartó erejéig. A Biblia azonban arról beszél, hogy személyesen megismerhetjük a Teremtőt, és élő kapcsolatban lehetünk vele.

Isten nem valami távoli lény, aki számára közömbös mi történik velünk. Ő egy személyes Isten, aki kapcsolatra vágyik velünk – minden egyes teremtményével. Megismerhetővé tette magát az Igéjén keresztül a Bibliában. Ő a mi mennyei Atyánk, szeret minket, és mindegyikőnkkel személyesen törődik.

Isten nem akarja, hogy Tőle elszakadva kelljen élnünk. A szívünk soha nem lehet igazán elégedett anélkül, hogy ismernénk a szeretetét, mert Isten maga a szeretet (1 Jn 4:8). Több mint 2000 évvel ezelőtt, azért küldte saját Fiát, Jézust a földre, hogy megismerhessük Őt, és hogy örök életet és üdvösséget hozzon nekünk. Jézus csoda módon fogantatott Isten Lelkétől, és Isten élő képmása lett, hogy megláthassuk, milyen is a hatalmas és láthatatlan Teremtő. A szeretet Istenét formálta meg, hisz Jézus, amerre járt, mindenfelé jót tett, segített másokon, és Isten irántunk való hatalmas szeretetéről tanított.

Jézus, miután elvégezte munkáját, hogy az üdvösség jó hírét hirdesse a világnak, életét adta a kereszten az emberiség bűneiért. Három nappal az után, hogy élettelen testét a sírba helyezték, Jézus feltámadt, örökre legyőzve poklot és halált

“Mert úgy szerette Isten a világot (téged és engem), hogy egyszülött Fiát (Jézust) adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3:16).