Vagy egy fantasztikus barátom, akire mindig teljes mértékben számíthatok. Mindig megnyitja a szívét előttem, és tudom, hogy én is nyugodtan megtehetem ugyanezt. Tudja, mi megy végbe a szívemben és megérti, hogy mi fontos számomra.

Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtotokra adtam, amit Atyámnál hallottam. – Jézus, János evangéliuma 15:15

Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom! – Zsoltárok 91:2

Isten Igéje élő és ható. Élesebb minden kétélű kardnál. … megítéli a szív gondolatait és szándékait. – Zsidók 4:12

Sokszor elszúrom a dolgokat. Ilyen vagyok. A barátom azonban soha nem ítél el ezért. Mindig kiáll értem. Ő ilyen barát.

Bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. – I. János 3:20

Én nem ítélek senkit. – Jézus, János evangéliuma 8:15

Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja. – II. Timóteus 2:13

Segít, amikor szorult helyzetben vagyok. Néha, amikor nem tudom, merre felé tartsak, tanáccsal lát el. Néha előttem megy, hogy követhessem, máskor pedig megvilágítja előttem az utat, hogy lássak.

Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. – János evangéliuma 10:4

Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. – Zsoltárok 119:105

Nagyon nehéz időszakot tudhatok magam mögött. Sokszor nem tudtam, hogyan vészelhetem át, Ő mégis mindig ott állt mellettem, készen arra, hogy segítsen.

Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az eget és földet. – Zsoltárok 121:2

Mivel én vagyok Urad, Istened, a ki jobbkezedet fogom, és a ki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek! – Ézsaiás 41:13

Ő azonban nemcsak a nehéz időkben van mellettem, igazi jóbarát, akivel lehet örülni, és aki tudja, hogyan kell élvezni az életet. Tudja, mikor kell nevetni és örülni és mikor kell sírni vagy együtt érezni.

Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. – Prédikátor könyve 3:4

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. – Jeremiás 29:11

Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. – Jézus, János evangéliuma 10:10

Nem Ő az egyetlen barátom. Itt-ott a többi barátom is tesz hasonlókat, de nincs még egy olyan ember, aki állandóan itt lenne, mint Ő.

Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. – Máté evangéliuma 28:20

Nem zár ki senkit. Nem nézi a magasságunkat, a korunkat, a fajunkat vagy társadalmi helyzetünket. Mindenkit elfogad, aki Hozzá jön.

Arra kérem, hogy erősítsen meg téged az Ő lelke által, nem nyers, fizikai, hanem dicsőséges belső erővel, hogy Krisztus éljen benned, ahogy megnyitod számára az ajtót és beinvitálod. Őt pedig arra kérem, hogy két lábbal erősen megállva a szeretetben, a többi kereszténnyel együtt képes legyél befogadni ezt a hihetetlen krisztusi szeretetet. Fogadd el és tapasztald meg mélységét! Tedd próbára erejét! Merülj el benne! Ismerd meg magasságait! Élj teljes életet, hogy így az Istennek egész teljességéig betelhess. – Efézus 3:16-19 (Csia Lajos fordítása)

* * *

Kéz a kézben az örökkévalóságban

Jézus, azt mondtad nekünk, hogy „higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem.“ 1 Hiszem, hogy Isten Fia vagy és, hogy meghaltál értem, majd feltámadtál és legyőzted a halált. 2 Kérlek, bocsásd meg a hibáimat és gyengeségeimet. Gyere be az életembe és tarts szerető karjaidban az egész örökkévalóságon át!

Akiben Krisztus barátként és nemes vezetőként lakik, az mindent képes kiállni, mert Krisztus segíti és erősíti, aki soha nem hagy el. Ő igaz barát. – Avilai Szent Teréz (1515–1582)

Egyetlen biztos alap létezik: a Jézus Krisztussal való igaz, mély kapcsolat, ami minden nehézségen átsegít. Akármilyen vihar dühöng körülötted, szilárdan megállsz az Ő szeretetében. —Charles Stanley (sz. 1932)

Szeretetre éhesen néz rád. Kedvességre éhesen könyörög. Hűségért epedve remél. Hajlékot keres szívedben. Megteszed Neki? – Teréz anya (1910-1997)

Az a lélek, amelyik teljesen, fenntartások nélkül Istennek adja magát, megtelik az Ő békéjével. Minél közelebb vagyunk Istenhez, annál erősebbek és békésebbek leszünk. —Jean Grou (1731–1803)

  1. János 14:1
  2. Lásd: I. Thessalonika 5:10