Íme egy ember, aki egy Isten háta mögötti faluban látta meg a napvilágot, egy parasztasszony gyermekeként. Egy eldugott településen nőtt fel, harminc éves koráig asztalos volt, majd három évig prédikált.

Soha nem írt könyvet, nem töltött be fontos tisztséget, nem volt saját otthona vagy családja. Soha nem járt egytemre. Soha nem járt igazi nagyvárosban, sőt szülőfalujától sem került messzebb kétszáz mérföldnél. Nem tett semmi olyat, amit a mai világban nagyra tartanának. Saját magán kívül nem tudott semmit felmutatni, nem részesült anyagi javakban, csak saját isteni személyiségének erejére támaszkodhatott.

Barátai cserbenhagyták. Egyikük megtagadta, egy másik elárulta. Átadták az ellenségeinek, akik egy kirakatperben meghurcolták, majd két rabló között keresztre feszítették. Miközben haláltusáját vívta, kivégzői sorsot vetettek egyetlen földi tulajdonára – a köpenyére. Halála után, egy barátja kölcsönsírjába fektették.

20 évszázad telt el, és még ma is központi alakja az emberiségnek – ő az isteni sugallat és útmutatás elsődleges forrása. Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy egybe vetve a világ összes hadseregét, vagy hadi flottáját, az országgyűléseket, amik valaha üléseztek, vagy a történelem valamennyi királyát, akik a Föld országai felett valaha uralkodtak, együttesen sem voltak olyan hatással az emberiségre, mint ez az egyedülálló férfi – Jézus.

Miért halt meg Jézus?

Miért engedte meg a világegyetem Ura, a testet öltött Isten, hogy elfogják, hamis vádakkal illessék, bíróság elé állítsák és elítéljék, megkorbácsolják, levetkőztessék és keresztre szegezzék, mint egy közönséges bűnözőt? A válasz egyszerű: Mert szeretett minket – téged és engem!

Időnként mindannyian teszünk valami rosszat, és voltunk már szeretetlenek és kegyetlenek másokkal. A Biblia azt mondja: “Mindannyian vétkeztek, és híjával vannak Isten dicsőségének” (Róma 3:23 STL). A legrosszabb a bűneinkben az, hogy elválasztanak minket Istentől, aki teljesen bűntelen és tökéletes. Azért, hogy minket Istenhez vezessen, Jézus – aki Isten bűntelen Fia – magára vette az egész emberiség bűneit. Magára vette a nekünk járó büntetést, és elszenvedte a kereszthalál szörnyű fájdalmát. Azért vállalta a bűnösöknek járó halált, hogy az Ő áldozata által bocsánatot és szabadságot nyerjünk bűneinktől.

Ismerd meg az embert

Ha még nem találkoztál Jézussal, vagy még nem fogadtad el az Ő megbocsátását és az örök élet ajándékát, őszintén imádkozva behívhatod Őt a szívedbe és az életedbe:

Drága Jézus, kérlek, bocsásd meg minden bűnömet. Hiszem, hogy Isten Fia vagy, és meghaltál értem. Kérlek, lépj be az életembe! Kinyitom az ajtót, behívlak a szívembe. Tölts el Szentlelkeddel, és kérlek, segíts beszélnem másoknak Rólad, hogy ők is megismerjenek! Ámen!