A Biblia tele van újrakezdésről szóló történetekkel. Isten tudja, mennyire nem könnyű egy összetört világban élni. Megérti, hogy eltévelyedünk és arra vágyunk, mindent elölről kezdhessünk. Nem hibáztat, nem hányja szemünkre a kudarcainkat, hanem kifogyhatatlan szeretettel vezet minket magához. “Nézzétek: én valami újat viszek végbe, már éppen készülőben van; nem látjátok? Valóban, utat csinálok a pusztában, és ösvényt a járatlan földön.” 1 Amikor ezt az Ézsaiás könyvéből idézett részt olvassuk, szinte érezzük Isten hangjában az izgatottságot.

Az izraelitáknak azt mondta, hogy minden hibáik és bukásaik ellenére végtelen szeretettel tekint rájuk. Amiképpen Mózes idejében utat készített, hogy kivezesse őket Egyiptomból, úgy a babiloni fogságban is ígéretet tett, hogy kiszabadítja őket, és visszaadja nekik a földjüket. És pontosan így is tett.

Isten számunkra is új kezdetet adott Fián, Jézuson keresztül: “Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.”2

Életünk során többször is alkalmunk lehet szembenézni új kezdetekkel. Ilyen lehet egy új munkahely, egy új kapcsolat, vagy amikor egy új városba sodor az élet. Az is lehet, hogy egy új életszakasszal állunk szemben, például amikor szülővé vagy nagyszülővé válunk. Vannak, akiket az újrakezdés és az ismeretlen kalandok izgalma éltet, míg mások inkább biztonságra vágynak, és aggódnak, amikor a dolgok nem egy felismerhető sémát követnek. Függetlenül attól, hogy örülsz neki, vagy rettegsz az ismeretlentől, Isten ígéretet tett, hogy támogatni fog, és bátorítást, erőt biztosít mindenhez, amivel az életben találkozol.

  1. Ézsaiás könyve 43:19 SZIT
  2. Korintusiaknak írt II. levél 5:17 REV