Élete során szinte mindenki találkozik pénzügyi nehézségekkel, de van, aki képes ezeket jobban kezelni. A különbség sokszor nem az ilyen emberek körülményeiben rejlik, hanem abban, hogy kihez fordulnak segítségért. A pénzügyi nehézségek leküzdése tulajdonképpen nem különbözik bármilyen egyéb nehézség leküzdésétől: Tedd meg, amire képes vagy és utána bízz az „Isteni-tényezőben.“

Annakidején a tanítványaimnak azt mondtam, hogy „Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges.“ 1 Az Isteni-tényező mindent képes megváltoztatni. Az Isteni-tényezőt alkalmazva minden lehetségessé válik számodra, mert az Istenbe és az Ő ígéreteibe vetett hit minden lehetetlenséget felülír!

Próbáld meg ezeket a lehetőségeket: „Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.“ 2 „Azért mondom néktek: A mit könyörgéstekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.“ 3 „Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.“ 4

Minden, ami az Atyáé, az enyém, így a világegyetem minden gazdagsága a rendelkezésemre áll és igenis érdekel a te boldogságod és jóléted. Kezdj hát hozzá ahhoz, amit megtehetsz és alkalmazd az Isteni-tényezőt: fordulj hozzám azzal, amire már nem vagy képes.

  1. Márk 10:27
  2. Filippi 4:19
  3. Márk 11:24
  4. Máté 6:33