Míg Jézus Isten megbocsátásáról és szeretetéről beszélve járta Palesztinát, sokakat hívott e szavakkal: “Kövess engem”. Máté evangéliuma, például így idéz vissza néhány esetet:

Jézus a Galileai-tenger partján járt, és meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint a tengerbe hálót vetettek, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket! Azok azonnal otthagyták a hálókat, és követték őt.

Onnan továbbment, és meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint apjukkal, Zebedeussal hálóikat kötözgették a hajóban, és elhívta őket. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és az apjukat, és követték őt. 1

Jézus szolgálata során folyamatosan hívta az embereket, és még a feltámadása után is azt mondta Péternek: “Kövess engem!” 2.

Mit jelent Jézust követni? A Vele és a szavaival való kapcsolatunkkal kezdődik. Ha megmaradunk az Igéjében – szavaiban – 3 és hagyjuk, hogy azok befolyásolják gondolkodásmódunkat, akkor elménk megújul és átalakulunk. 4]

Bár a ma keresztényének nem lehetséges, hogy a tanítványokhoz hasonlóan fizikailag kövesse Jézust, a Biblia világossá teszi, hogy követni Őt azt jelenti alkalmazni tanításait az életünkben. Ahogy Jézus fogalmazott: “Ha megmaradtok az én beszédemben (ragaszkodtok a tanításomhoz), bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket”. 5

  1. Máté evangéliuma 4:18–22 REV
  2. János evangéliuma 21:19
  3. Lásd János evangéliuma 15:4.
  4. Lásd Rómaiaknak írt levél 12:2.
  5. János evangéliuma 8:31-32 REV