“Mi az?” – kérdezte a barátom, és egy kis barna kőre mutatott a dohányzóasztalomon. Mosolyognom kellett, mert arra gondoltam, milyen furcsának tűnhet számára az a kis egyszerű kő. Általában az emberek dohányzóasztalaikon valami értékes, vagy legalábbis szép dolgot mutatnak be. Ehelyett nálam egy egyszerű, régi, sziklakerti kő volt.

“Ez az én Ebenezer-kövem” – válaszoltam. – “Ebenezer héberül azt jelenti, hogy ‘a segítség köve’, és az Ószövetségben Isten népe mindig egy különleges győzelemnek vagy eseménynek állított vele emléket. Sámuel, miután Izrael legyőzte ellenségeit, a filiszteusokat, Jákob pedig, az égbe nyúló létráról szóló álma után állított Ebenezer-követ.”

Visszagondoltam arra az időre, amikor új helyzetben, kétségbeesetten vártam, hogy Isten megmutassa az utat. Elolvastam a  Jákobról szóló részt a Bibliában, aki ikertestvére, Ézsau elől próbálta menteni életét.

Egy éjszaka Jákob angyalokat látott álmában, ahogy egy létrán közlekedtek le és fel a mennybe. Ekkor megjelent Isten is, és gyönyörű, megnyugtató ígéreteket adott neki, többek között: ” Nézd, én veled vagyok. Mindenütt oltalmazlak, ahová mégy… Nem hagylak el, amíg véghez nem viszem, amit megígértem neked.” 1.

Másnap reggel, amikor felébredt,  Jákob csodálkozva mondta: “Bizonyára az Úr van ezen a helyen”. Fogta a követ, amelyen aludt, felállította, majd fogadalmat tett: “Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és épségben visszatérek apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem.” 2.

A történetet olvasva úgy éreztem, hasonló elkötelezettséget kell vállalnom. Megígértem Istennek, hogy ha úgy gondoskodik rólam, mint Jákobról, akkor újra neki ajánlom az életemet. Jeléül, hogy “megpecsételjem az egyességünket”, kimentem a szabadba, kerestem egy egyszerű barna követ, és Jákobhoz hasonlóan felállítottam, hogy emlékeztessen a döntésemre.

Erősek lehetünk az Istenbe vetett hit által, még ha a jelen helyzet bizonytalannak és fenyegetőnek tűnik is. Isten betartotta ígéreteit, amiket az Ószövetségben Jákóbnak tett. Velünk is így fog tenni. Tapasztalatból tudom!

  1. Mózes I. könyve 28:15 SZIT
  2. Mózes I. könyve 28:20-21 SZIT