Számos olyan esetről tudunk, amikor valakinek megváltozott az élete a Jézussal való találkozást követően és ilyen történetek nemcsak a Bibliában olvashatóak.

Pál apostolt gyakran említik az ilyen példák között, aki farizeusként (egy ősi zsidó vallásos szekta) vehemensen harcolt a keresztények ellen, igazi hadjáratot indítotva ellenük, bebörtönözve, sőt halálba küldve őket. Ugyanakkor a „világosságot látva” a Damaszkuszba vezető úton, majd azt követő drámai megtérését követően, a korai keresztények egyik legfőbb vezetőjévé vált. Ő írta az Újtestamentum könyveinek hozzávetőleg kétharmadát és a nem zsidó világ evangelizációjának legfőbb hajtóereje volt a maga idején.

Ez egy valóban komoly átváltozás, és éppen annak kiemelkedő volta miatt sokan úgy gondolják, hogy ilyen csak nagyon keveseknek adatik meg. Sokan szeretnének megváltozni, mégis úgy gondolják, hogy az ilyen komoly változás elérhetetlen számukra. Végtére is a sok millió kereszténnyé lett emberből hánynak a nevét látjuk viszont az újságok címoldalán? Nem beszélve arról a 2,2 milliárd emberről, aki ma kereszténynek vallja magát.

Éppen ezért a legtöbben valószínűleg közelebb érzik magukat Jézus más követőihez.

Ott van például az a kétes múltú nő, aki hosszú idő után végre békét talált Jézusban. 1 Vagy emlékezzünk a vámszedőre, aki úgy döntött, hogy hátat fordít csaló életének. 2 Ott vannak még a névtelen tömegek is, akik egyszerűen örültek, hogy hallhatták Jézus szavait. 3 Megemlíthetjük azt az asszonyt is, aki 18 év után először volt képes felegyenesedni. 4 Még Tamás is, akinek analitikus gondolkodása gyakran hátráltatta őt, megismerte az igaz hitet, amikor megérinthette a feltámadt Megváltót. 5

Isten álváltoztató munkája történhet apró vagy kiemelkedő külső jelekkel. „Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az.” 6 Az új teremtés nem mindig azonnal születik meg, azonban minél inkább az Úrban élünk, annál közelebb kerülünk igaz potenciálunkhoz.

Drága Uram! Kérlek, segíts, hogy Benned éljek minden nap, hogy munkálkodhass bennem és minél hasonlatosabbá válhassak Hozzád.

  1. Lásd: Lukács 7:44–50.
  2. Lásd: Lukács 19:1–10.
  3. Lásd:  Lukács 8:40.
  4. Lásd: Lukács 13:11–13.
  5. Lásd: János 20:28.
  6. II. Korinthus 5:17