A Biblia azt tanítja, hogy mindannyian felelősséggel tartozunk az Isten által nekünk adott tálentumokért és képességekért. 1 Isten bizonyos képességeket, forrásokat, időt, energiát, elmét és szellemet bízott gondjainkra és legnagyobb megelégedettségünk forrása, ha Istennek tetsző dolgokba fektetjük ezeket.

Ezt természetesen sokféleképpen megtehetjük. Isten mindenkinek más-más elhívást adott és mindannyian hozzá tudunk tenni valamit a közöshöz. A Biblia ad nekünk néhány tippet is: „meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban,“ 2 az éhezők etetése, a foglyok meglátogatása, 3 Krisztus példája szerint viselkedni a munkahelyen, 4 stb. Emellett más módja is létezik Isten szolgálatának. Például megőrizhetjük vagy ápolhatjuk az Ő teremtését, ami Isten természetéből következik.

Amikor ezt tesszük, bízhatunk Isten ígéreteiben, hogy a munkánk nem lesz hiábavaló. „Bármit tesztek, lélekből tegyétek, úgy, mint az Úrnak, ne pedig úgy, mint embereknek, tudva, hogy az Úrtól veszitek az örökség jutalmát; mert ti az Úr Krisztusnak szolgáltok.“ 5

Az Activated Magazin e havi számában további ötleteket találunk arra, hogy hogyan mutathatjuk „Jézust“ a körülöttünk lévőknek. Közben pedig ne feledkezzünk meg arról, hogy a családunk és a társadalom mellett, saját magunknak is felelősséggel tartozunk. Ahogyan Eleanor Brown megfogalmazta „a pihenés és a saját magunkról való gondoskodás nagyon fontos. Amikor saját lelkünk feltöltekezik, könnyebben tudunk másokat szolgálni. Nem szolgálhatunk üres edényből.“ Fontos erre is figyelni.

  1. Lásd a tálentumok példázatát a Máté 25:14-30-ban
  2. Jakab 1:27
  3. Lásd: Máté 25:35-36
  4. Lásd: Kolossé 3:22
  5. Kolossé 3:23-24 Revideált Károli fordítás