Keresztény életet élni a mai komplex világban nehéznek tűnhet. Annyi minden követeli a figyelmünket minden pillanatban. Sok minden nem is igazán rossz dolog, de sok időt követel és meggátol minket abban, hogy növekedjünk a hitben.

Ettől függetlenül biztos mindannyian ismerünk valakit, akinek mégis sikerül kezelni a modern élettel járó problémákat és persze sok ismert keresztényről hallottunk már, akinek szintén sikerült. Mi a titok? Éppen úgy, ahogy a fizikai növekedéshez muszáj ennünk, lélegeznünk és mozogunk, a lelki fejlődésnek is létezik három alapvető feltétele:

Növekedés az evés által
Isten Igéjének és egyéb tápláló írásoknak az olvasása a mi lelki táplálékunk és elengedhetetlen a szellemi növekedéshez. Jézus azt mondta, hogy „azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet.“ 1 „Ha szavaid rám találtak, eledelemmé váltak.  Szavaid örömömre váltak nekem és szívem vigasságára.“ 2

Növekedés a levegővétel által
Az imát időnként a szellem lélegzetének is hívják. Az 1. Thessalonika 5:17 azt mondja, hogy „szüntelenül imádkozzunk“, a Róma 12:12 pedig azt, hogy „legyünk állhatatosak az imádkozásban“.

Növekedés a testmozgás által
A testgyakorlás ebből a szempontból Jézus aktív követéséhez hasonlítható, amikor megtesszük a tőlünk telhetőt, hogy segítsünk a szükséget szenvedőknek, enyhítsünk mások terhein és bátorítsuk a kétségbeesetteket. Elsősorban pedig az Isten Bárányára mutathatunk, „aki elveszi a világ bűneit.“ 3

A szellemi növekedés nem mindig egyszerű, de ez mindenfajta növekedésre igaz. A tanítványoknak a világ felé mutatott bátorsága győzte meg koruk vallási vezetőit, hogy Jézussal voltak: „Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoztak; meg is ismerték őket, hogy a Jézussal voltak.“ 4

  1. János 6:63
  2. Jeremiás 15:16
  3. János 1:29
  4. Apostolok cselekedetei 4:13