Pitanje: Zašto Bog dopušta patnju? Zar se ne brine za nas?

Odgovor: Bogu je zasigurno stalo do nas! Tužan je kad vidi kako patimo. Biblija nam kaže: “Kao što se otac sažali na djecu, tako se Bog sažali na one koji ga poštuju. On zna kako smo stvoreni, sjeća se da smo prah.” 1

Isus suosjeća s našim slabostima, jer je bio “iskušan u svemu, kao i mi, ali nikada nije sagriješio.” 2 On sigurno zna što je patnja, jer je bio mučen i razapet za grijehe cijelog čovječanstva.

Biblija obećava da će jednog dana sve patnje prestati, za one koji vole Boga. U nebesima, Bog će “obrisati svaku suzu s njihovih očiju i neće više biti smrti. Više neće biti ni tugovanja, ni plakanja, ni boli jer je sve staro nestalo.” 3

U međuvremenu, Bog ima svrhu u tome što dopušta da prolazimo kroz iskušenja i nevolje, iako nama to u tom trenutku nije jasno. Naprimjer, teška vremena često iznose ono najbolje u ljudima. Za one koji ne dopuštaju da ih te nevolje ogorče ili otvrdnu, tuga, žrtvovanje i žalost donose dobre plodove – ljubav, nježnost i brigu za druge. Ako smo pronašli Božju ljubav u Isusu, željet ćemo podijeliti taj odgovor i tu ljubav s drugima, kako bi On olakšao i njihove patnje.

Iako kroz Božju riječ možemo razumijeti mnoge razloge za patnju, tek ćemo u nebesima moći razumijeti sve odgovore na ovo pitanje, koje se stalno nameće. Božji putevi nisu naši putevi, i postoje stvari koje nećemo razumijeti dok ih jednog dana ne vidimo kroz Božje oči. 4

Biblija nam također kaže da “Čak i da je noć puna suza, jutro će biti puno radosti.” 5 S vremenom ćemo vidjeti naše patnje iz potpuno nove perspektive. S druge strane, kroz teška vremena sazrijevamo, postajemo mudriji i topliji.

I unatoč našem ograničenom znanju i razumijevanju ovih dubljih životnih pitanja, postoji jedna stvar u koju možemo biti sigurni, a to je Božja bezuvjetna i nepromjenjiva ljubav. Ponekad ćemo osjećati bol i tugu, ali znajmo da nismo sami, beznadežni i bespomoćni. “Uvjeren sam da nas ništa – ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vladajući duhovi, niti išta u sadašnjosti ili budućnosti, ni sile iznad nas ili ispod nas, niti išta što je stvoreno – ne može odvojiti od Božje ljubavi koja je u Isusu Kristu, našem Gospodinu.” 6

  1. Psalam 103:13,14
  2. Poslanica Hebrejima 4:15
  3. Otkrivenje 21:4
  4. Pogledajte Izaiju 55:8,9.
  5. Psalam 30:5
  6. Poslanica Rimljanima 8:38,39